Børn & unge

Gode vaner, som grundlægges i barndommen, følger med i resten af livet. Brandsikre børn bliver brandsikre voksne. 

Nordsjællands Brandvæsen ser det som en naturlig opgave at lære børn og unge om ild og brandsikkerhed og førstehjælp, så de bliver bevidste om farerne og kan reagere rigtigt, hvis der opstår en brand, eller sker en ulykke. 

Målet er at nedbringe antallet af brande, ulykker og skabe et robust nærsamfund, hvor vi alle passer på hinanden - børn som voksne. 

Som en del af vores fokus på børn og unge har vi i samarbejde med Fredensborg Kommune, Ungfredensborg og udvalgte lokale folkeskoler valgt at etablere et ungdomsbrandkorps. 

At være brandkadet er en fritidsaktivitet, som både har et læringssigte, et socialt og et inkluderende sigte. 

Læs om Nordsjællands Brandvæsens brandkadetter

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & vejledning
Borger

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om indsat-ser for børn & unge 

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter