Brandsikker bolig

Svage ældre og andre udsatte grupper har en forhøjet risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand.

Danske Beredskaber har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og med støtte fra TrygFonden taget initiativ til at udvikle et helt nyt koncept inden for brandforebyggelse, Brandsikker Bolig, som især er målrettet disse grupper. 

Det bærende element i Brandsikker Bolig er brandforebyggende hjemmebesøg. 

Læs mere på www.brandsikkerbolig.dk

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & vejledning
Borger

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Hent din nabokuvert 

Brochure

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter