Fyrværkeri

Du må kun fyre fyrværkeri af i perioden 27. december til og med 1. januar. Resten af året er det ulovligt at bruge fyrværkeri.

De 5 fyrværkeriråd:

 • brug altid beskyttelsesbriller
 • brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
 • hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
 • hold sikkerhedsafstanden, og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
 • gå aldrig tilbage til en fuser.

Opbevaring af fyrværkeri
Du må kun opbevare fem kg krudt, også kaldet "netto eksplosiv stofmængde" (NEM). På fyrværkeriet kan du læse indholdet af NEM, inden du køber det.

Hvis du vil gemme fyrværkeri, skal du følge nogle få råd om opbevaring:

 • læg fyrværkeriet mørkt og tørt
 • hold fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder som f.eks. varmeapparater.

Tjek, om fyrværkeriet er godkendt
Fyrværkeri bliver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Når det er godkendt, bliver det mærket med et SIK-nummer. Se altid efter, om det fyrværkeri du køber har sådan et nummer.

Hold afstand
Der er helt bestemte regler for, hvor tæt du må være på forskellige bygninger etc., når du fyrer fyrværkeri af.

Du må ikke bruge:

 • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 200 meter.
 • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter.
 • raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter.
 • raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 400 meter.
 • raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.

Læs mere om sikker brug af fyrværkeri på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & vejledning
Borger

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om sikker brug af fyrværkeri


Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter