Midlertidig overnatning

Ønsker du at overnatte i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lign., som ikke normalt er godkendt til det, skal du have en godkendelse fra brandvæsenet.

Du skal ansøge Nordsjællands Brandvæsen om midlertidig overnatning hvis:

  • Bygningen ikke er godkendt som hotel
  • Har mere end 10 sovepladser
  • Der er tale om midlertidig overnatning i Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm og Allerød kommuner

Nordsjællands Brandvæsen må kun godkende overnatninger på op til 5 døgns varighed.

Hvis du skal overnatte i bygningen i mere end 5 døgn, skal du regne med, at der er strammere sikkerhedskrav. Og så skal din ansøgning også godkendes af byggemyndighederne.

 

Ansøg om midlertidig overnatning 

Kommune
Du skal vælge en kommune!
Institutionens navn
Indtast institutionens navn!
Ansvarliges tlf. nr.
Indtast den ansvarliges tlf. nr.!
Mailadresse
Indtast en gyldig e-mailadresse!
Adresse for overnatningen
Adresse
Indtast adressen for overnatningsstedet!
Post nr.
Indtast overnatningsstedets postnummer!
By
Indtast overnatningsstedets by!
Tidspunkt
Indtast startdatoen for overnatningen!
Indtast slutdatoen for overnatningen!
Antal overnattende
Voksne
Indtast hvor mange voksne, der overnatter!
Børn
Indtast hvor mange børn, der overnatter.
Placering for overnatningen (f.eks. et bestemt område i bygningen)
Invalid Input
Ansøger er opmærksom på følgende forhold vedr. midlertidige overnatningslokaler

Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning.

Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.

Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger.
Belægningsplan (vedhæft fil)
Evt. bemærkninger
Invalid Input
Du skal acceptere vores vilkår og betingelser for at kunne indsende anmeldelsen!
Invalid Input
Når ansøgningen er afsendt, vil du blive viderestillet til din kvittering
Du kan også sende ansøgning pr. mail til forebyggelse@nsbv.dk eller som alm. post til:

Nordsjællands Brandvæsen
Kokkedal Industripark 14
2980 Kokkedal
Mærk brevet ”Midlertidig overnatning”

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & vejledning
Borger

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om midlertidig overnatning

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter