LOKALSAMFUND UDEN BRAND

Nordsjællands Brandvæsen har i 2016 udarbejdet sin strategi "Lokalsamfund uden brand" for fremtidens brandforebyggelse med udgangspunkt i en række principper fra CRR.

”Community Risk Reduction” (CRR) er identifikationen og prioriteringen af risici, efterfulgt af en koordineret anvendelse af ressourcer for at minimere sandsynligheden for eller hyppigheden og/eller virkningen af uheldige hændelser”. 

Det er en helhedstænkning af beredskabet, hvor brandmanden skal se sig selv som en person, der er ansat til at forebygge brand. Ved siden af den stilling har han en opgave med at slukke de brande, som han ikke har forebygget i tilstrækkelig grad. 

Planen indeholder seks indsatsområder:

  • Det enkle budskab
  • Sårbare ældre og andre udsatte grupper
  • Børn og unge
  • Blinde alarmer
  • Kommunale ejendomme
  • Risikoobjekter og kulturværdier

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Lokalsamfund uden brand 

Har du spørgsmål?

Please let us know your name.
Please let us know your message.
Invalid Input

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter