ABA-anlæg

ABA-anlæg, sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg skal altid udføres efter aftale med Nordsjællands Brandvæsen. 

Find vejledning, aftale, aftalebetingelser og pris for etablering af ABA-anlæg.

ABA-anlæg

Et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) udføres med automatisk alarmafgivelse til brandvæsenet. Dette betyder, at påvirkes detektorerne, der sidder i loftet, af enten røg eller varme (alt efter type), alarmeres brandvæsenet. I visse tilfælde er ABA-anlægget tilkoblet et varslingsanlæg. 

Man har brandalarmeringsanlæg for at: 

 • advare personer om en eventuel fare 
 • tilkalde særligt instrueret personale, der kan være med til at begrænse branden 
 • tilkalde brand- og redningsberedskabet 
 • aktivere eventuelle andre sikringssystemer som for eksempel varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og slukningsanlæg.  

Fordelene ved et brandalarmanlæg: 

 • Nedsætter risikoen for, at mennesker og værdier bliver alvorligt skadet ved brand 
 • Kan opdage en begyndende brand tidligt 
 • Tilkalder brand- og redningsberedskabet øjeblikkeligt 
 • Omfanget af brandskaderne reduceres oftest
 • Reducerer brandrisikoen på virksomheden, som igen kan medføre en lavere forsikringspræmie.  

Blinde alarmer 

Siden 2000 er antallet af ABA-anlæg næsten fordoblet, og med ABA-anlæg følger også et stort antal blinde og falske alarmer. Nordsjællands Brandvæsen havde i 2015 612 blinde og falske alarmer.

Hyppigst registrerede årsag til aktivering af ABA-anlæg: 

 • Håndværkere, der i forbindelse med arbejde (typisk svejsning/slibning) får aktiveret detektorerne 
 • Fejlalarm i forbindelse med damp/os fra madlavning 
 • Alarmtryk, som udløses ved personalefejl 
 • Tobaksrygning tæt på detektorer.  

Kilde: Beredskabsstyrelsen 2011. 

 

Vejledning, aftale, aftalebetingelser og pris for etablering af ABA-anlæg

 

Alle dokumenter sendes til forebyggelse@nsbv.dk

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om brand-installationer 

Læs vores folder om blinde alarmer Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter