ABA-anlæg

Uanset om du har et lovpligtigt eller frivilligt automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg), skal det opkobles til en vagtcentral, der kan sikre brandvæsenet alarmeres til adressen.

Et automatisk brandalarmanlæg skal udføres med automatisk alarmafgivelse til brandvæsenet. Dette betyder, at påvirkes detektorerne, der sidder i loftet, af enten røg eller varme (alt efter type), alarmeres brandvæsenet. I de fleste tilfælde er ABA-anlægget tilkoblet et varslingsanlæg der sikre, at personer der opholder sig i bygningen alarmeres om faren. 

Man har brandalarmeringsanlæg for at: 

 • advare personer om en eventuel fare 
 • tilkalde særligt instrueret personale, der kan være med til at begrænse branden 
 • tilkalde brand- og redningsberedskabet 
 • aktivere eventuelle andre sikringssystemer som for eksempel varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og slukningsanlæg.  

Fordelene ved et brandalarmanlæg: 

 • Nedsætter risikoen for, at mennesker og værdier bliver alvorligt skadet ved brand 
 • Kan opdage en begyndende brand tidligt 
 • Tilkalder brand- og redningsberedskabet øjeblikkeligt 
 • Omfanget af brandskaderne reduceres oftest
 • Reducerer brandrisikoen på virksomheden, som igen kan medføre en lavere forsikringspræmie.  

Blinde alarmer 

Siden 2000 er antallet af ABA-anlæg næsten fordoblet, og med ABA-anlæg følger også et stort antal blinde og falske alarmer. Nordsjællands Brandvæsen havde i 2021 394 blinde alarmer.

Hyppigst registrerede årsag til aktivering af ABA-anlæg: 

 • Håndværkere, der i forbindelse med arbejde (typisk svejsning/slibning) får aktiveret detektorerne 
 • Fejlalarm i forbindelse med damp/os fra madlavning 
 • Tobaksrygning tæt på detektorer.  

Sådan opkobler du til Nordsjællands Brandvæsen

Forud for installationen skal du have en dialog med os, om placering af nøgleboks og blitz samt placering af centralenheden. Send plantegning over den ønskede placering, samt et kortudsnit der tydeligt viser hvor du ønsker at placere de 3 enheder.

Nederst på siden finders de tre aftaleformularer, der skal udfyldes, før vi kan behandle jeres ABA.

Du kan se mere om reglerne for brandvæsenets indsatsmuligheder, herunder skiltning placering mv. i bygningsreglementets kapitel 5.

Vejledning, aftale, aftalebetingelser og pris for etablering af ABA-anlæg:

Bilag G - Økonomi

Alle dokumenter sendes til aba@nsbv.dk

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om brand-installationer 

Læs vores folder om blinde alarmer Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter