Afbrænding af erhvervsaffald

Regler for erhverv (landbrug, skovbrug, m.v.) 

I landzone må erhvervsdrivende afbrænde haveaffald, halm, kvas, m.v. hele året. 

Der må ikke være plastik, affaldstræ eller andet med i bålet (husk at fjerne plast fra gamle wrapballer m.v.) Det gælder kun halm, kvas og haveaffald. 

Der gælder ligeledes nogle restriktive afstandsregler og forholdsregler for afbrændingen. 

Afbrænding af halm, hugstaffald, kvas og lign. 

  • Minimum 30 m til bygninger (100 m til bygning med stråtag) 
  • 100 m til træbevoksninger og andre letantændelige genstande (for kvas 30 m) 
  • 30 m til letantændelige markafgrøder og køretøjer 
  • Ved afbrænding af halmstakke eller større mængder hugstaffald er alle afstandskravene 100 m. 

Ved jævn og frisk vind fordobles de nævnte sikkerhedsafstande i vindens retning 

  • Der må ikke brændes af i hård vind eller derover 
  • Der skal laves brandbælte m.v. 
  • Afbrænding skal ske under opsyn 
  • Afbrændingen må ikke medføre røggener for naboer eller trafik.  

Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald  

Mængde (læs vandret) 

Maks. 200 liter 

Mellem 200 og 500 liter 

Over 500 liter 

Bygninger (med strå-tag) 

10 m (30 m) 

30 m (100 m) 

30 (200 m) 

Oplag af brandfarlige stoffer m.v. 

30 m 

100 m 

200 m 

Letantændelig vegetation 

30 m 

100 m 

200 m 

Letantændelige markafgrøder 

30 m 

30 m 

60 m 

 

Ved jævn og frisk vind fordobles de nævnte sikkerhedsafstande i vindens retning. 

Afbrænding reguleres i forhold til bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Læs afbrændingsbekendtgørelsen   

Afbrændingsforbud 

For at forebygge brande kan kommunen indføre et afbrændingsforbud. 

Se Beredskabsstyrelsens aktuelle oversigt over afbrændingsforbud

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder med gode råd om afbrænding og bål. 

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter