Afbrænding af erhvervsaffald

Afbrænding

Som udgangspunkt er afbrænding af affald, herunder haveaffald, bygningsaffald mv. ikke tilladt.

Reglerne gælder både for erhverv og for private, uanset hvor man bor eller har sit erhverv. 

Affald skal afleveres på genbrugspladserne til sikker og miljørigtig behandling. Der findes dog lempelser for landbrugserhverv.

Du kan finde de specifikke regler for afbrænding på din kommunes hjemmeside:

Allerød Kommune

Fredensborg kommune

Hørsholm Kommune

Rudersdal Kommune

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder med gode råd om afbrænding og bål. 

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter