Arrangementer

Der er meget at holde styr på, når du som arrangør arbejder frem mod mod åbningsdagen for en begivenhed. For ud over at skulle jonglere med artister, forplejning og økonomi, skal du også have styr på brandsikkerheden og den generelle sikkerhed for gæsterne under arrangementet.

Vil du afholde et udendørs arrangement, kræver det tilladelse fra kommunen. Det samme gælder, hvis du opstiller transportable konstruktioner som fx tribuner, scener og telte. Nogle af de ting, der har betydning i forbindelse med en eventuel sagsbehandling, er, hvor mange personer der er til arrangementet, hvor stort et areal arrangementet breder sig over, og om der udarbejdes en beredskabsplan.

Kontakt derfor den lokale kommune for nærmere oplysning om, hvordan du kan få en tilladelse til at afholde dit arrangement.

Vi har udarbejdet en folder med en række input til, hvad du skal være opmærksom på, når du vil ansøge om at kunne afholde et arrangement og bruge transportable konstruktioner.

.

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om afholdelse af arrangementer.

Klik her

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter