Brandsyn

Hvad er et brandsyn? 

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. Ved et brandsyn rådgiver/informerer Nordsjællands Brandvæsen ejeren om formålet med de brandforebyggende regler. 

Dialogbaserede brandsyn 

Nordsjællands Brandvæsen ønsker så vidt muligt, at ejeren af en brandsynspligtig bygning indgår i dialog om det lovpligtige tilsyn. 

Formålet med brandsyn er: 

 • At mindske risikoen for, at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø 
 • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand. 

Anmeldt/uanmeldt

Vores brandsyn kan ske både anmeldt og uanmeldt og på alle tider af døgnet—også om natten. 

Påbud og forbud 

Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan ejeren få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte stedet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden. 

Undlader ejeren at efterkomme et påbud eller et forbud, skal kommunal-bestyrelsen melde det til politiet. 

Brandsyn gennemføres følgende steder: 

 • Fredede bygninger 
 • Hoteller 
 • Plejeinstitutioner 
 • Forsamlingslokaler 
 • Undervisningslokaler 
 • Daginstitutioner 
 • Butikker 
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser 
 • Virksomheder, brandfarlige bygninger og oplag. 

Læs mere i beredskabsloven

Oversigt over lovgrundlag

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om det gode brandsyn 

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter