Brandvagt

En brandvagt overvåger brandsikkerheden ved særlige arrangementer, f.eks. ved udstillinger, festivaler, arrangementer i forsamlingslokaler, teaterforestillinger, arrangementer i det fri og lignende. 

Hvornår skal der brandvagt på? 

Nordsjællands Brandvæsen beslutter, om der skal udsættes brandvagt, og i hvilken udstrækning det er nødvendigt i det konkrete tilfælde. Vores beslutning sker ud fra et sagligt skøn i hvert enkelt tilfælde.

Skønnet tager udgangspunkt i en konkret vurdering af forholdene ved det enkelte arrangement eller af karakteren af tilbagevendende arrangementer. 

Kontakt vedrørende brandvagter skal ske på forebyggelse@nsbv.dk eller 45 80 33 55. 

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om afholdelse af arrangementer.

Klik her

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter