El-attest

El-attesten anvendes til dokumentation af kontrol af brandtekniske installationer iht. driftsmæssige forskrifter for hoteller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler m.v. kap. 10. 

Attesten skal udfyldes af en autoriseret el-installatør og mailes til brandvæsenet på forebyggelse@nsbv.dk

Attesten er gyldig i 3 år.

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter