Fyrværkeri (salg)

Nye digitale ansøgningsblanketter på fyrværkeriområdet 

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med tre kommunale beredskaber udarbejdet nye ansøgningsblanketter til virksomheder på fyrværkeriområdet. 

Det skal gøre det enklere at søge tilladelser og godkendelser, idet alle blanketter findes samlet på virk.dk og skal indsendes på samme måde, uanset om det er det lokale beredskab, Sikkerhedsstyrelsen eller begge myndigheder, der skal behandle ansøgningen. 

Al Information, lovgivning og blanketter findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter