Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Formål:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Varighed:

8 timer. 

Målgruppe:

Alle kan deltage.

Kursussted:

Kurset kan afvikles i jeres lokaler eller hos os på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program - også i aftentimer og weekenden.

Indhold:

  • Det komplette indhold af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger
  • Førstehjælp ved akutte sygdomme
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger

Bevis:

Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.

Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Pris:

Kr. 6.284 ex. moms pr. hold - maks. 16 personer.

Instruktører:

Alle instruktører er ansat ved Nordsjællands Brandvæsen og er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd og Beredskabsstyrelsen.

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter