Afbrænding / Brug af åben ild

Bål 

Følg altid din kommunes regler for åben ild og bål. 

På særligt indrettede pladser er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ. Sankthansaften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald. 

Spejdere, børnehaver og andre foreninger og institutioner må lave bål med en diameter på op til 120 cm på anlagte bålpladser, ved offentlige anlæg og på naturarealer. 

På Naturstyrelsens hjemmeside finder du gode råd om, hvordan du tænder et godt bål, hvor det er tilladt, og hvordan du gør det sikkert.

www.naturstyrelsen.dk

Afbrændingsforbud 

For at forebygge brande kan kommunen indføre et afbrændingsforbud. 

Se Beredskabsstyrelsens aktuelle oversigt over afbrændingsforbud

Rød boks - Råd & Vejledning Instituioner

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Institutioner

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder med gode råd om afbrænding og bål. 

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter