Afbrænding / Brug af åben ild

Afbrænding

Som udgangspunkt er afbrænding af affald, herunder haveaffald, bygningsaffald mv. ikke tilladt.

Reglerne gælder både for erhverv og for private, uanset hvor man bor eller har sit erhverv. 

Affald skal afleveres på genbrugspladserne til sikker og miljørigtig behandling. Der findes dog lempelser for landbrugserhverv.

Du kan finde de specifikke regler for afbrænding på din kommunes hjemmeside:

Allerød Kommune

Fredensborg kommune

Hørsholm Kommune

Rudersdal Kommune

Bål 

Som sagt skal du altid følge din kommunes regler for afbrænding.  Hvis din kommune tillader afbrænding, finder du nedenfor anbefalinger til afstande og andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger, du kan sikre dig, inden du tænder op.

I de fleste kommuner er det tilladt at brænde bål af ifm. sociale arrangementer på sankthansaften den 23. juni, men tjek altid de lokale regler.

Såfremt det er tilladt, bør afstandsanbefalingerne altid overholdes, og bålet må udelukkende indeholde rent og tørt træ samt haveaffald. 

Afbrændingsforbud 

Klimaændringerne gør, at der nogen år kan mangle nedbør, og naturen kan derfor være meget tør. Dermed bliver risikoen for, at utilsigtede brande opstår, for stor. På den baggrund kan kommunen indføre et egentligt forbud mod afbrænding. 

Du kan orientere dig om dette via dagspressen, din kommunes eller brandvæsenets hjemmeside.

Se flere gode råd og grill, bål mv. i denne folder fra Beredskabsstyrelsen.

Lovgrundlag

Link til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Link til vejledning

Rød boks - Råd & Vejledning Instituioner

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Institutioner

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder med gode råd om afbrænding og bål. 

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter