Arbejde med Børn og Unge

Rigtig mange børn og unge kommer hvert år til skade i institutioner. Alene i aldersgruppen 0-5 år er der tale om 12.000 børn om året, som må forbi skadestuen. 

Vores kursusafdeling udbyder kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse, der er specifikt målrettet til ansatte og børn i institutioner. 

Læs mere om vores kurser

Børneulykkesfonden har udarbejdet kampagnemateriale om brandsikkerhed, der henvender sig til børn. 

Læs mere om materialet her: Glød og Flamme

Rød boks - Råd & Vejledning Instituioner

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Institutioner

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om sikker institution.

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter