Brandsyn

Hvad er et brandsyn?

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. Ved et brandsyn rådgiver/informerer Nordsjællands Brandvæsen ejeren om formålet med de brandforebyggende regler. 

Dialogbaserede brandsyn 

Nordsjællands Brandvæsen ønsker så vidt muligt, at ejeren af en brandsynspligtig bygning indgår i dialog om det lovpligtige tilsyn. 

Formålet med brandsyn er: 

 • At mindske risikoen for, at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø 
 • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Anmeldt/uanmeldt 

Vores brandsyn kan ske både anmeldt og uanmeldt og på alle tider af døgnet - også om natten. 

Påbud og forbud 

Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan ejeren få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte stedet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden. 

Undlader ejeren at efterkomme et påbud eller et forbud, skal kommunal-bestyrelsen melde det til politiet. 

Brandsyn gennemføres følgende steder: 

 • Fredede bygninger 
 • Hoteller 
 • Plejeinstitutioner 
 • Forsamlingslokaler 
 • Undervisningslokaler 
 • Daginstitutioner 
 • Butikker 
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser 
 • Virksomheder, brandfarlige bygninger og oplag.

Læs mere i beredskabsloven

Oversigt over lovgrundlag 

Rød boks - Råd & Vejledning Instituioner

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Institutioner

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om det gode brandsyn 

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter