Førstehjælp til børn

Formål:

Deltageren kan yde relevant førstehjælp ved skader og ulykker.

Varighed:

6 timer.

Målgruppe:

Alle kan deltage.

Kursussted:

Kurset kan afvikles i jeres lokaler, eller hos os på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program - også aftentimer og weekenden.

Indhold:

  • Det komplette indhold fra "Førstehjælp ved hjertestop"
  • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald m.m.
  • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og æstning
  • Førstehjælp ved børn sygdomstilfælde
  • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp
  • Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil

Bevis:

Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.

Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Pris:

Kr. 5.600 ex. moms pr. hold - maks 16 personer.

Instruktører:

Alle instruktører er ansat ved Nordsjællands Brandvæsen og er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd og Beredskabsstyrelsen.

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Kurser & Uddannelse

For Mere Information

Kontakt Kursusafdelingen på

nsbv@nsbv.dk / 45 80 33 55

Mød teamet

Morten Gluver

Chefinstruktør

mog@nsbv.dk

40197531

Kristian Sommer Mikkelsen

Instruktør

krm@nsbv.dk

61162222

 

Maiken Samsøe-Jensen

Kursussekretær

mais@nsbv.dk

30852312 

Kursuskatalog

kursusoversigt 2020

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter