Vejledninger

Vejledning til skoler, gymnasier m.m. vedr. påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV)

Formålet med denne vejledning er at sikre, at skolen kan opretholde sin funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær krisesituation. Vejledningen skal tjene som inspiration og skal fungere som et understøttende værktøj til den alarmeringsprocedure, der skal være beskrevet i jeres beredskabsplan vedr. livsfaglige og voldelige handlinger (PLOV) herunder kriminal adfærd, trussel om skyderi og vold.

Vejledningen giver eksempler på, hvordan I kan udarbejde en strategi og fremgangsmåde for evakueringsarbejdet i tilfælde af påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger, så I kan agere i de tre følgende situationer: Alarmering, evakuering og/eller barrikadering.


 

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Institutioner

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter