Vejledninger

Vejledning "Forebyggelse af brand" vedr. brandsikring af ejendomme & driftsmæssige forskrifter

Fornålet med vejledningen er at tydeliggøre de lovmæssige krav og beredskabets anbefalinger, der tilsammen udgør de forholdsregler, som alle arbejdspladser skal følge. Ikke alle emner i vejledningen er dog lige relevante for alle arbejdspladser som følge af deres forskellige indretninger og funktioner. Bagest i vejledningen er endvidere angivet en liste over nyttige links til internettet, hvorfra yderligere information også kan hentes.

 

Vejledning til skoler, gymnasier m.m. vedr. påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV)

Formålet med denne vejledning er at sikre, at skolen kan opretholde sin funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær krisesituation. Vejledningen skal tjene som inspiration og skal fungere som et understøttende værktøj til den alarmeringsprocedure, der skal være beskrevet i jeres beredskabsplan vedr. livsfaglige og voldelige handlinger (PLOV) herunder kriminal adfærd, trussel om skyderi og vold.

Vejledningen giver eksempler på, hvordan I kan udarbejde en strategi og fremgangsmåde for evakueringsarbejdet i tilfælde af påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger, så I kan agere i de tre følgende situationer: Alarmering, evakuering og/eller barrikadering.


 

Rød boks - Råd & Vejledning Instituioner

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Institutioner

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter