Vejledninger

Vejledning "Forebyggelse af brand" vedr. brandsikring af ejendomme & driftsmæssige forskrifter

Fornålet med vejledningen er at tydeliggøre de lovmæssige krav og beredskabets anbefalinger, der tilsammen udgør de forholdsregler, som alle arbejdspladser skal følge. Ikke alle emner i vejledningen er dog lige relevante for alle arbejdspladser som følge af deres forskellige indretninger og funktioner. Bagest i vejledningen er endvidere angivet en liste over nyttige links til internettet, hvorfra yderligere information også kan hentes.

 

Vejledning til skoler, gymnasier m.m. vedr. påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger (PLOV)

Formålet med denne vejledning er at sikre, at skolen kan opretholde sin funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær krisesituation. Vejledningen skal tjene som inspiration og skal fungere som et understøttende værktøj til den alarmeringsprocedure, der skal være beskrevet i jeres beredskabsplan vedr. livsfaglige og voldelige handlinger (PLOV) herunder kriminal adfærd, trussel om skyderi og vold.

Vejledningen giver eksempler på, hvordan I kan udarbejde en strategi og fremgangsmåde for evakueringsarbejdet i tilfælde af påbegyndte livsfarlige og voldelige handlinger, så I kan agere i de tre følgende situationer: Alarmering, evakuering og/eller barrikadering.


 

Vejledning til "Brandtryg Evakuering" vedr. evakuering af daginstitutioner, skoler og plejehjem

Det skal være trygt at færdes og opholde sig i kommunale bygninger. Vi har derfor videreudviklet på et kendt evakueringskoncept, som sikrer en god og tryg evakuering af personer i en bygning, der rammes af en uforudset hændelse.

Brandtryg Evakuering er enkle, laminerede A4-kort, som er nummereret med 1 til fx 5. På bagsiden er der listet en række opgaver, men ikke flere, end én person kan nå at løse.

Hovedformålet med Brandtryg Evakuering er at holde evakueringsopgaven helt enkel og uden en masse ord.

Evakueringskortene skal tilrettes jeres behov – bygningens størrelse, hvor evakuerer I hen, hvordan alarmerer I hinanden osv.

Meningen er, at du ved en hændelse løber til et centralt sted, hvor evakueringskortene hænger. Du tager det næste ledige nummer blandt kortene og beholder det under hele evakueringen.

  • Den, der kommer som den første, tager Evakueringskort nr. 1
  • Den, der kommer som den næste, tager Evakueringskort nr. 2 osv.

Når alle kortene er taget, ved du, at alle opgaver bliver løst eller som minimum sat i gang - nemt og enkelt.

Læs vejledningen til Brandtryg Evakuering her:

Hent skabelonerne her:

 

 

Rød boks - Råd & Vejledning Instituioner

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Institutioner

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter