Leder af Hjælpemiddeldepotet i Nærum

Leder af Hjælpemiddeldepotet i Nærum

Vi søger en engageret og kompetent leder, som evner at forme, udvikle og drive vores nye tværkommunale Hjælpemiddeldepot i Nærum.

Du skal som ny leder sætte retningen for at styrke borgernes oplevelse af en god service på levering af hjælpemidler. Derudover skal du understøtte den samlede indsats for formidling af hjælpemidler, som matcher borgernes behov og understøtter en selvstændig livsførelse for borgerne i Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Du vil arbejde tæt sammen med chefen for Service og Logistik om fortsat harmonisering og udvikling af drift og fælles kultur på Hjælpemiddeldepotet.

Som leder af Hjælpemiddeldepotet bliver du ansvarlig for den daglige drift og refererer direkte til Service og Logistikchefen, men med en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet i opgaveløsningen. Du bliver en del af et lederforum med råderum for sparring og udvikling af egne lederegenskaber.

Dine arbejdsopgaver kommer til at omfatte dagligt samarbejde med kommunerne, drift og vedligeholdelse af hjælpemidler, planlægning, økonomistyring, kvalitetssikring, kontakt til borgere, sagsbehandlere og terapeuter m.fl., udvikling og daglig ledelse af hjælpemiddeldepotets medarbejdere, samarbejde med øvrige depoter og operativt beredskab m.v.

Vi forventer, at du har:

 • Ledelseserfaring/lederuddannelse
 • Relevant erfaring fra lager og logistikopgaver – minimum 2 års erfaring fra en lignende stilling
 • Erfaring med digitalisering af driftsopgaver
 • Erfaring med økonomistyring
 • Flair og interesse for driftsoptimering 

Vi tilbyder:

 • En høj grad af selvstændighed i opgavevaretagelsen
 • Berøring med mange forskellige arbejdsområder
 • Et uformelt, men fokuseret miljø, hvor der er mange spændende opgaver
 • Leder- og kompetenceudvikling
 • Netværk- og lederforum

Som person skal du være:

 • Struktureret og omhyggelig samt besidde evnen til at styre et projekt fra start til slut
 • Kunne motivere, engagere og udvikle medarbejdere
 • En god kommunikator, både mundtligt og skriftligt
 • Serviceminded og fleksibel

Særlige bemærkninger

Det er et krav, at du har kørekort B (almindelig bil).

Det er en fordel, hvis du er uddannet brandmand, holdleder eller indsatsleder og kan indgå i brandudrykningerne i dagtimerne. Det er ikke et krav, men noget, vi ser meget positivt på.

Ansøgning

Send din ansøgning samt dit CV til nsbv@nsbv.dk mærket: ”Leder af Hjælpemiddeldepotet i Nærum”.

Ansøgningsfrist

8. april 2019 kl. 12.00.

Tiltrædelse

1. juni 2019.

Ansættelsessamtaler

Vi forventer et forløb med 2 samtaler og en mellemliggende test. 

Første samtale afholdes fredag den 12. april.

Ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen er efter principperne om Ny løn. 

Der skal kunne forevises en straffeattest ved samtalen.  

Yderligere information

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger på e-mail: laro@nsbv.dk og telefon: 51 15 08 88.

Om Hjælpemiddeldepotet i Nærum

Hjælpemiddeldepotet er et fælles depot for Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, der drives af Nordsjællands Brandvæsen.

Hjælpemiddeldepotet varetager drift og vedligeholdelse, udbringning og opsætning af hjælpemidler. Vi er 17 medarbejdere og håndterer cirka 1.450 bestillinger om måneden. En bestilling dækker over en levering af hjælpemiddel, en afhentning eller en reparation.

Om Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven og ejes af Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Beredskabets udrykningsområde dækker et geografisk areal på 287 km² og over 140.000 borgere. 

Den primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, bygninger og miljøet ved ulykker og katastrofer. Opgaverne løses af brandfolk fra brandvæsenets fem brandstationer.

Nordsjællands Brandvæsen løser derudover en række andre opgaver i form af bl.a. hjælpemiddelcentraler, vagtcentral, servicevagt, kørselsafdeling samt uddannelses- og kursusvirksomhed.

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Job

Har du spørgsmål?

Please let us know your name.
Please let us know your message.
Invalid Input

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter