At være fuldtidsansat

Nordsjællands Brandvæsens hovedopgave er at være et redningsberedskab. Men vi er ikke kun et brandvæsen. Vi løser en lang række serviceopgaver for vores fire ejerkommuner.

Som ansat hos Nordsjællands Brandvæsen bliver du en del af en organisation, der er bygget på et beredskabsmæssigt fundament.

For mange ansatte i Nordsjællands Brandvæsen betyder det, at fuldtidsarbejdet i en af vores afdelinger kombineres med jobbet som deltidsbrandmand – det er ikke et krav, men noget vi ser meget positivt på.

Vi har 8 arbejdsområder i Nordsjællands Brandvæsen: 

FAQ - AT VÆRE FULDTIDSANSAT

*Brandslukning og redning i Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. 

Teknisk og taktisk brandforebyggelse, risikobaseret dimensionering samt beredskabsplanlægning for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner.

Kørsel af borgere og madudbringning. 

Løft for hjemmeplejen, tyverivagt og servicering og vedligeholdelse af udstyr. 

Indkøb, drift og service af hjælpemidler i Allerød, Nærum, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør. 

Døgnbemandet vagtcentral varetager alarm- og nødkald. 

Økonomi, HR, IT og kommunikation. 

Kurser og uddannelse for redningspersonale, institutioner, virksomheder og privatpersoner i brandforebyggelse, brandbekæmpelse og førstehjælp. 

 

*Nordsjællands Brandvæsen benytter primært deltidsmandskab og frivillige til operative opgaver.

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Job

Har du spørgsmål?

Please let us know your name.
Please let us know your message.
Invalid Input

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter