Kommunikation & varsling

Nordsjællands Brandvæsen prioriterer kommunikation med sine omgivelser højt. Vi finder det naturligt at holde et højt informationsniveau, så du som borger kan føle dig tryg, når du møder vores brandbiler. 

Vi kommunikerer på tre forskellige medier – hjemmeside, Facebook og Twitter. 

Hjemmeside 

Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside, www.nsbv.dk, er stedet, hvor al relevant information om vort beredskab findes. Hjemmesiden er opbygget, så det er muligt at finde information, råd og vejledning på en enkelt og overskuelig måde. 

På siden udsendes varslinger om særlige forhold, som borgerne skal være opmærksomme på. 

Facebook

På vores Facebookside kan borgerne følge med i dagligdagen hos Nordsjællands Brandvæsen. Her kan man læse om udviklingen i vort beredskab, læse om arrangementer, se billeder og meget mere. 

Facebook vil også blive brugt til udsendelse af vigtige informationer ved store hændelser. 

Vi ser ikke vores Facebookside som et debatforum. Har man behov for at debattere emner med Nordsjællands Brandvæsen, er man altid velkommen til at skrive til os på nsbv@nsbv.dk 

Twitter

Ved store hændelser som f.eks. storme, oversvømmelser, ulykker og brande, som berører mange borgere, vil vi løbende informere på Twitter under hændelsen. 

Twitter vil ikke blive brugt i den daglige kommunikation. Der må vi henvise til vores hjemmeside og Facebook. Ved afslutningen på en stor hændelse vil kommunikationen på Twitter lukke ned. 

Husk, at det ved store hændelser altid er en god idé at følge med på radio, tv samt hos politiet. 

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Nyheder & Presse

For Mere Information

Kontakt Kommunikationsansvarlig
Cecilie Hedegaard Petersen på

cehp@nsbv.dk / 40 15 90 25

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter