Nyheder

Afbrændingsforbuddet opretholdes

Vi har modtaget data fra DMI ang. nattens nedbør.

Det rykker ikke mærkbart ved tørkeindekset i vores område og forbuddet vil fortsat opretholdes.

Forbuddet gælder hele Nordsjællands Brandvæsens område, der omfatter følgende kommuner: Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

Vi modtager i øjeblikket rigtig mange henvendelser vedr. bål og Sankthans.

Weekendens regn har ikke haft en mærkbar effekt på tørkeindekset. Det betyder, at vi fastholder afbrændingsforbuddet.

Vi følger selvfølgelig vejrsituationen tæt, og vil ophæve forbuddet, hvis vi vurderer, at der ikke længere er en forhøjet brandrisiko.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til større mængder regn i Nordsjælland de næste dage. Det betyder, at man må forvente, at afbrændingsforbuddet stadig gælder på Sankthans.

 

Nordsjællands Brandvæsen indfører forbud mod afbrænding i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner med virkning fra den 7. juni 2018 kl. 12.00.

Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke, som giver forhøjet risiko for brand i haver, på marker og i skove.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Nordsjællands Brandvæsen følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på vores hjemmeside, i pressen og på de fire kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger:

Nordsjællands Brandvæsen

Tlf.: 4580 3355 / E-mail: nsbv@nsbv.dk

Læs regler for afbrænding / brug af åben ild

Læs afbrændingsbekendtgørelsen

 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter