Nyheder

Der er stadig afbrændingsforbud på trods af masser af regn.

Dog ser vi positivt på en snarlig ophævelse af forbuddet, såfremt det fortsætter med at regne i de næste dage.

Det er derfor vigtigt, at man væbner sig med tålmodighed og følger det gældende forbud.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen.

Undtagelser for afbrændingsforbuddet

  • Anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på ikke-brændbart underlag.
  • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde (dog ikke ukrudtsbrændere).

Vi opfordrer til, at det sker under konstant opsyn og med egnede slukningsmidler i nærheden.

Ingen dispensationer

Der gives ikke dispensationer til overstående forbud.

Vi følger situationen tæt og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på vores hjemmeside, i pressen og på Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdals kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger:

Nordsjællands Brandvæsen

Tlf.: 4580 3355 / E-mail: nsbv@nsbv.dk

Afbrændingsforbuddet for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, som blev indført den 7. juni, gælder uændret. Weekenden gav lidt regn, men det fik ingen indvirkning på DMI's tørkeindeks.

Forbuddet gælder derfor stadig afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen.

Undtagelser for afbrændingsforbuddet

  • Anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på ikke-brændbart underlag.
  • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde.

Vi opfordrer til, at det sker under konstant opsyn og med egnede slukningsmidler i nærheden.

Ingen dispensationer

Der gives ikke dispensationer til overstående forbud.

Hvor længe varer afbrændingsforbuddet?

Nordsjællands Brandvæsen følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelsen af forbuddet vil blive informeret på vores hjemmeside, i pressen og på de fire kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 13339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys varmekilder m.v. Overtrædelsen af forbuddet kan staffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger

Nordsjællands Brandvæsen

Tlf.: 4580 3355 / E-mail: nsbv@nsbv.dk

I dag, mandag den 30 juli, bisættes deltidsbrandmand Ole H. Pedersen fra Østjyllands Brandvæsen, der på tragisk vis er omkommet under slukningsarbejdet ved en større markbrand ved Tårstrup nær Galten.

I respekt for den omkomne flages der på halvt på brandstationer i Nordsjællands Brandvæsen.

Vores tanker går til hans familie og kollegaer.

Æret være hans minde.

 

 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter