Nyheder

Vi modtager i øjeblikket rigtig mange henvendelser vedr. bål og Sankthans.

Weekendens regn har ikke haft en mærkbar effekt på tørkeindekset. Det betyder, at vi fastholder afbrændingsforbuddet.

Vi følger selvfølgelig vejrsituationen tæt, og vil ophæve forbuddet, hvis vi vurderer, at der ikke længere er en forhøjet brandrisiko.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til større mængder regn i Nordsjælland de næste dage. Det betyder, at man må forvente, at afbrændingsforbuddet stadig gælder på Sankthans.

 

Nordsjællands Brandvæsen indfører forbud mod afbrænding i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner med virkning fra den 7. juni 2018 kl. 12.00.

Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke, som giver forhøjet risiko for brand i haver, på marker og i skove.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Nordsjællands Brandvæsen følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på vores hjemmeside, i pressen og på de fire kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger:

Nordsjællands Brandvæsen

Tlf.: 4580 3355 / E-mail: nsbv@nsbv.dk

Læs regler for afbrænding / brug af åben ild

Læs afbrændingsbekendtgørelsen

 

Naturen er knastør. Nordsjællands Brandvæsen opfordrer til ekstra opmærksomhed ved åben ild. Brug den sunde fornuft, når du færdes i naturen, griller på stranden eller laver havearbejde.

Der skal så lidt til

”Vi må komme med en kraftig opfordring til, at der udvises ekstra stor forsigtighed ved al brug af åben ild. Bare en lille gnist det forkerte sted kan antænde en brand i øjeblikket”, fortæller Martin Howardsen, indsatsleder ved Nordsjællands Brandvæsen.

Smid ikke aske og skodder i naturen

Et lille cigaretskod smidt i naturen kan lynhurtigt få fat i tørt græs eller skovbund og dermed udvikle sig til en storbrand.

”Et cigaretskod eller lidt aske kan ligge og ulme i skovbunden, så undlad helt at smide den slags i naturen”, siger Martin Howardsen.  

Pas nu på med den ukrudtsbrænder

Nordsjællands Brandvæsen har i den sidste tid måttet rykke ud til en række alvorlige brande på grund af ukrudtsbrændere. Et kort øjebliks uopmærksomhed kan være nok. Konsekvensen er stor.

”Det sker hvert år på denne tid. Ukrudtsbrænderen får fx fat i et gammelt spindelvæv eller lidt tørre blade, og så går det ellers stærkt. Så har du en brand i garagen eller i huset”, forklarer Martin Howardsen.

Ryd op efter dig selv

Efter en varm arbejdsdag kan en hyggelig grillaften på stranden gøre underværker. Husk at rydde op efter dig. Sluk altid grillen med vand og husk at tage den med dig. Hvert år bliver mennesker og dyr alvorligt forbrændt, når de træder på en engangsgrille og kul, som er efterladt på stranden med lidt sand på. 

Nyd det gode vejr– med omtanke

Den øgede risiko for naturbrande skal dog ikke afholde nogen fra at nyde det gode vejr, som for alvor meldte sin ankomst i maj. Men det er fornuftigt at tage sine forholdsregler, hvis man benytter sig af åben ild.

Ved tvivl omkring brandslukning eller udvikling af brand og tilskadekomne bør man altid ringe 1-1-2.

 

Seks gode råd fra Nordsjællands Brandvæsen 

1.      Brug dine sanser – ser græsset vissent ud, eller mærkes det meget tørt, skal du være særligt opmærksom. Tjek vindforholdene, og tænd kun bål eller grill i stille vejr

2.      Hav altid slukningsmidler inden for rækkevidde, når det er tørt – brug haveslangen eller havevandkanden

3.      Tænk over, hvor du bruger ukrudtsbrænderen – skure og udhuse af træ er også brændbare

4.      Brug maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand

5.      Forlad aldrig bål, grill eller anden ild

6.      Smid ikke aske og skodder i naturen

 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter