Nyheder

IMG 3497

Nu byder chancen sig igen for at blive en del af brandkadetterne i Nordsjællands Brandvæsen. I samarbejde med UngFredensborg søger brandvæsnet unge til næste brandkadethold, der starter op til oktober.

Hver dag – året rundt – står brandfolk klar til at slukke brande eller redde menneskeliv, hvis borgere kommer i nød. Som brandkadet i Nordsjællands Brandvæsen får du mulighed for at blive en del af det særlige brandmandsfællesskab, og du kommer helt tæt på brandfolkenes arbejde.

Siden 2017 har Nordsjællands Brandvæsen i samarbejde med Fredensborg Kommune afviklet brandkadetforløb. Forløbet strækker sig over 14 uger, hvorefter de unge har gennemført grunduddannelsen. Herefter er det muligt for de unge at fortsætte et halvt år mere i praktik i brandkadetkorpset, hvor de finpudser teknikkerne fra brandkadetforløbet og får nye oplevelser og udfordringer.

- Brandkadetforløbet favner bredt og er i virkeligheden for alle, der gerne vil udfordre sig selv og blive bedre til at komme ud af komfortzonen, har interesse for brandmandsfaget og måske gerne vil opleve at være en del af et særligt fællesskab, siger Julie Falholt, der er souschef i UngFredensborg.

Brandkadetforløbet henvender sig til piger og drenge fra 7. klasse. De unge mødes på Hørsholm Brandstation hver tirsdag fra klokken 18 til 21, og undervisningen veksler mellem teori og praksis.

- De unge kan glæde sig til at lære en helt masse om brand og redning. De kommer igennem en lang række brandmandsdiscipliner som for eksempel førstehjælp, røgdykning og slangeudlægning. De bliver udfordret og får rykket grænser, og det giver dem så mange succesoplevelser undervejs, siger Kenny Thomsen, der er brandkadetinstruktør hos Nordsjællands Brandvæsen.

17-årige Andreas Holst-Hansen er en af de unge, der har gennemført brandkadetforløbet hos Nordsjællands Brandvæsen og nu er blevet en del af brandkadetkorpset. Han har oplevet at kunne bruge de færdigheder, brandkadetterne lærer i undervisningen, til at redde liv i den virkelige verden.

- Under et forsøg i en kemitime gik der ild i min kemilærer. Mine klassekammerater gik alle sammen i panik, men jeg vidste præcis, hvad jeg skulle gøre, og jeg fik hurtigt slukket ilden. Det er jeg ret stolt over, siger Andreas Holst-Hansen.

Men brandkadetforløbet handler også om andet og mere end at mestre de beredskabsfaglige discipliner. Det fortæller 17-årige William Vever.

- Jeg synes selv, jeg har udviklet mig meget i min tid som brandkadet. Jeg har rykket mine grænser og er blevet bedre til at kaste mig ud i nye ting. Og så har jeg fået mange nye venner, siger han.

Også 15-årige Marie Dietrich fremhæver nye venskaber og fede oplevelser med andre brandkadetkorps som nogle af de bedste ting ved at være brandkadet.

- Jeg var blandt andet med på brandkadetternes sommertræf i Karup sidste år og mødte en masse brandkadetter fra andre dele af landet, som jeg stadig har kontakt med. Det var en vildt fed oplevelse, siger hun.

Og netop det sociale aspekt er en meget vigtig del af brandkadetforløbet, understreger Julie Falholt.

- De unge lærer at samarbejde og at indgå i et fællesskab på en god og konstruktiv måde, hvor alle har noget at bidrage med. Det sociale aspekt har altid været en af brandkadetforløbets helt store styrker, og det er bestemt ikke blevet mindre relevant at sætte fokus på de unges sociale liv her i coronatiden, siger hun.

Det er gratis at deltage i brandkadetforløbet. For at komme i betragtning til en af de 12 pladser på det kommende hold skal man tilmelde sig på UngFredensborgs hjemmeside. Herefter får man tilsendt et ansøgningsskema og skal skrive en motiveret ansøgning.

Tirsdag den 29. september afholdes der informationsmøde for kommende kadetter og deres forældre. Første undervisningsgang for de nye brandkadetter bliver tirsdag den 6. oktober.

Ukrudtsbrænderen er et særdeles effektivt redskab til at fjerne ukrudt – men manglende forsigtighed og forkert brug af den forårsager hvert år mange brande.

I denne tid indbyder vejret i den grad til at opholde sig udendørs, og mange haveejere udnytter det gode vejr til at gå en runde med ukrudtsbrænderen for at komme den uønskede plantevækst til livs.

Men selv om ukrudtsbrænderen er et godt redskab til at få bugt med ukrudtet, er der i al sin enkelthed tale om en forstørret lighter, som kan resultere i brand, hvis man ikke bruger den korrekt og med stor forsigtighed, advarer Nordsjællands Brandvæsen.

På landsplan rykker brandvæsnerne ud til cirka 250 brande om året, der er forårsaget af ukrudtsbrænder, viser tal fra Beredskabsstyrelsen.

- I vores område har vi også en del af disse brande, der er forårsaget af ukrudtsbrændere, og indimellem går det desværre rigtig galt. Derfor er det så vigtigt, at man tager sig tid til at sætte sig ind i, hvordan ukrudtsbrænderen bruges korrekt, inden man tager den i brug, siger Carsten Jensen, der er myndighedschef hos Nordsjællands Brandvæsen.

Når du bruger ukrudtsbrænderen, bør du kun svitse ukrudtet kortvarigt. På den måde sikrer du, at vandet fra planten fordamper, og det vil få planten til at visne i løbet af få dage. Brænder du derimod løs på ukrudtet, risikerer du ulykker, og ukrudtet kommer ofte igen, fordi rødderne overlever.

Ligeledes bør du være særligt opmærksom på, at du ikke efterlader gløder, der kan starte en brand, advarer Carsten Jensen.

- Vi ser desværre igen og igen, at borgere går med ukrudtsbrænderen langs plankeværket, skuret eller husmuren og ikke opdager, at der er ild i det ukrudt, de svitsede med ukrudtsbrænderen for kort tid siden. Når man bruger ukrudtsbrænderen, bør man være dybt koncentreret om opgaven og hele tiden holde et vågent øje med, at man ikke efterlader gløder, der kan blusse op.

Selv om det for mange kan virke oplagt at udnytte det varme og tørre vejr til at få bugt med ukrudtet, skal man være yderst forsigtig med at bruge ukrudtsbrænderen lige nu. Jorden er meget tør, og risikoen for at starte en brand er stor.

- Vi anbefaler, at man helt afholder sig fra at bruge ukrudtsbrænderen, når det er tørt og blæsende. Der skal meget lidt til, før ilden kan få fat i nogle tørre blade eller andet letantændeligt materiale, og så kan der hurtigt opstå en brand, siger Carsten Jensen.

Du kan med fordel holde dig orienteret om den aktuelle brandfare i dit område på sitet brandfare.dk.

Fem gode råd til at undgå brand, når du bruger ukrudtsbrænderen

1) Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde

2) Ukrudtet skal svitses – ikke brændes

3) Brug ikke ukrudtsbrænder, hvis det er tørt eller blæser

4) Hold et vågent øje med, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op

5) Hav altid vand i nærheden

 

Sankthansaften er traditionelt set en travl aften for brandvæsnet. Hvis du gerne vil undgå at få besøg af brandfolkene, mens du brænder heksen af, skal du sørge for, at brandsikkerheden ved sankthansbålet er i orden.

Mange glæder sig til en hyggelig og festlig aften omkring sankthansbålet på tirsdag. Men festlighederne kan meget hurtigt få en ende, hvis bål bliver til brand, og Midsommervisen må afbrydes af brandbilernes sirener.

En af årsagerne til, at brandvæsnet må rykke ud på sankthansaften, er, at folk forlader bålet uden at sikre sig, det er brændt ud. Det fortæller myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen, Carsten Jensen.

- Mange tror fejlagtigt, at bålet er slukket, når der ikke længere er synlige flammer, men et mindre vindpust kan sagtens få et ulmende bål til at blusse op igen. Derfor har vi nogle udrykninger til efterladte bål, der er blevet til brand, fordi ilden har bredt sig til omkringliggende bygninger eller natur.

Placeringen af bålet er et af de vigtigste parametre for at få en brandsikker sankthans. Derfor anbefales det, at bålet placeres:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer

Sankthansbålet bør bygges op af tørt, rent træ. På sankthansaften er det undtagelsesvist tilladt at brænde haveaffald af, og derfor anbefales det at bruge kraftige grene suppleret med haveaffald som kvas og tyndere grene til bålet. På den måde får du et flot og stabilt bål, som ikke vælter under afbrænding.

Derimod er det ikke tilladt at bygge bålet op af byggematerialer og andet affald, advarer Carsten Jensen.

- Det kan give voldsomme røg- og lugtgener og være ubehageligt at opholde sig i nærheden, hvis man benytter trykimprægneret eller andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Når bålet antændes, kan du med fordel bruge en fakkel eller en ukrudtsbrænder til at sætte ild til det tørre kvas i bålets kerne. Du bør aldrig lade dig friste til at bruge benzin, sprit eller andre former for optændingsvæsker for at få gang i bålet.

- Det kan gå rigtig galt, hvis du bruger brandfarlige væsker til at tænde bål med. Benzin og diesel er højeksplosivt, brænder meget hurtigt og er umuligt at styre. Hav i stedet lidt tålmodighed med optændingen og sørg for, at træet er tørt, så ilden har nemmere ved at få fat, siger Carsten Jensen.

I nærheden af det tændte bål bør du altid have vand stående, så du kan reagere hurtigt, hvis ilden breder sig. Derudover er det en rigtig god idé også at have vand med til at slukke bålet, så du ikke skal sidde oppe den halve nat og vente på, at det brænder ud.

- Du skal føre passende opsyn med bålet, og det betyder, at du ikke må forlade bålet, før det er brændt ud, eller du har slukket det på anden vis. Derfor er det altid en god idé at have en vandkande eller en spand med vand i nærheden, så du kan slukke bålet, når sankthansfesten slutter, siger Carsten Jensen.

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i din kommune. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål på privat grund, forudsat at afstandsanvisninger m.v. kan overholdes.

Husk at det normalt ikke er tilladt at afbrænde bål i hård vind. I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Du bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i dit område, før du tænder bål.

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter