Nyheder

Ukrudtsbrænderen er et særdeles effektivt redskab til at fjerne ukrudt – men manglende forsigtighed og forkert brug af den kan forårsage brand.

Lige nu indbyder vejret i den grad til at opholde sig udendørs, og mange haveejere udnytter det gode vejr til at gå en runde med ukrudtsbrænderen for at komme den uønskede plantevækst til livs.

Men den seneste tid har Nordsjællands Brandvæsen rykket ud til flere brande forårsaget af åben ild i naturen. Senest var det en villa i Lillerød, der blev totalskadet, efter ejeren brugte ukrudtsbrænderen og ved et uheld satte ild til garagen.

Derfor opfordrer Nordsjællands Brandvæsen nu til, at borgerne er ekstra forsigtige med at bruge ukrudtsbrænderen.

- Det kan ikke siges nok, hvor vigtigt det er, at man bruger ukrudtsbrænderen med omtanke og sætter sig ind i, hvordan man bruger den korrekt. Vi har desværre set flere eksempler på, at det kan gå rigtig galt, hvis man ikke bruger ukrudtsbrænderen med meget stor forsigtighed, siger Carsten Jensen, der er myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen.

Når du bruger ukrudtsbrænderen, bør du kun svitse ukrudtet kortvarigt. På den måde sikrer du, at vandet fra planten fordamper, og det vil få planten til at visne i løbet af få dage. Brænder du derimod løs på ukrudtet, risikerer du ulykker, og ukrudtet kommer ofte igen, fordi rødderne overlever.

Ligeledes bør du være særligt opmærksom på, at du ikke efterlader gløder, der kan starte en brand, advarer Carsten Jensen.

- Vi ser desværre igen og igen, at borgere går med ukrudtsbrænderen langs plankeværket, skuret eller husmuren og ikke opdager, at der er ild i det ukrudt, de svitsede med ukrudtsbrænderen for kort tid siden. Når man bruger ukrudtsbrænderen, bør man være dybt koncentreret om opgaven og hele tiden holde et vågent øje med, at man ikke efterlader gløder, der kan blusse op.

Selv om det for mange kan virke oplagt at udnytte det varme og tørre vejr til at få bugt med ukrudtet, skal man være yderst forsigtig med at bruge ukrudtsbrænderen lige nu. Jorden er meget tør, og risikoen for at starte en brand er stor.

- Vi anbefaler, at man helt afholder sig fra at bruge ukrudtsbrænderen, når det er tørt og blæsende. Der skal meget lidt til, før ilden kan få fat i nogle tørre blade eller andet letantændeligt materiale, og så kan der hurtigt opstå en brand, siger Carsten Jensen.

Du kan med fordel holde dig orienteret om den aktuelle brandfare i dit område på sitet brandfare.dk.

Fem gode råd til at undgå brand, når du bruger ukrudtsbrænderen

  • Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde
  • Ukrudtet skal svitses – ikke brændes
  • Brug ikke ukrudtsbrænder, hvis det er tørt eller blæser
  • Hold et vågent øje med, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op
  • Hav altid vand i nærheden

1. marts kan 64-årige Erik Garfort fra Birkerød fejre 40 års jubilæum som deltidsbrandmand på byens brandstation.

En brand i en carport i Birkerød var Erik Garforts første opgave, da han debuterede som deltidsbrandmand i 1981. Det var ikke en usædvanlig hændelse for byens brandfolk, men for Erik Garfort blev det startskuddet til en lang karriere i Nordsjællands Brandvæsen.

Siden branden i carporten er det blevet til tusindvis af udkald for den garvede deltidsbrandmand, der nu kan fejre 40 års jubilæum.

- Det har været rigtig sjovt at være med i så mange år og få mulighed for at være en del af den store udvikling, der er sket i beredskabet. Der er jo en verden til forskel på arbejdet som brandmand dengang og nu, siger Erik Garfort.

Da han startede som deltidsbrandmand, bestod indsatstøjet af en hjelm og en ulddragt, som kun sjældent blev rengjort. Han husker tydeligt en brand i en villa, hvor kælderen blev brugt til opbevaring af vin. Den voldsomme varme fra flammerne havde fået vinflaskerne til at sprænge, og brandfolkene kravlede derfor rundt i en sø af de dyre dråber under slukningsarbejdet.

- Ulddragten sugede vinen til sig, og jeg kan godt afsløre, at vi ved mange indsatser efterfølgende lugtede fælt af en blanding af røg og gæret vin. Men sådan var det dengang. Hvis vi var i tvivl om varmepåvirkningen, tog vi fat i øreflipperne med fingrene – brændte vi os, var det tid til at komme ud, siger Erik Garfort.

Siden da er brandfolkenes arbejdsmiljø revolutioneret, og i dag er det et af de højst prioriterede områder i brandvæsnet. Erik Garfort har blandt andet været en af hovedkræfterne bag opbygningen af en såkaldt Ren Brandmand-trailer, som netop er sat i drift. Traileren kan trækkes med ud til indsatser og forsyne brandfolkene med nyt indsatstøj samt opbevare det beskidte tøj på forsvarlig vis.

Erik Garfort voksede op i Vangede, og fra barnsben var han, tvillingebroderen og storebroderen fascineret af de røde biler.

Fascinationen var så stor, at drengene udnyttede enhver lejlighed til at få et glimt af brandbilerne i fuld fart.

- Min tvillingebror og jeg kom ved et uheld til at sætte ild til en mark, da et bål under en gryde løb løbsk. Vi løb op på Søborg Hovedgade for at se brandbilerne kommende susende forbi med blå blink og horn, siger Erik Garfort.

De tre brødre har alle gjort karriere i beredskabet. Det samme har Erik Garforts søn.

- Man kan vist godt sige, at min søn er opvokset på brandstationen. Han var bare tre dage gammel, da han var med på brandstationen for første gang. I sin skoletid kom han næsten dagligt på brandstationen, og engang gravede han min pager ned i haven, siger Erik Garfort.

På brandstationen i Birkerød er Erik Garfort langt fra den eneste, der har årelang erfaring som deltidsbrandmand. En håndfuld af de øvrige deltidsbrandfolk har været med næsten lige så længe som ham.

- Det er jo min anden familie. Vi har været igennem rigtig meget sammen og kender hinandens koner og børn. Nu er det jo kaffe, vi drikker, når vi ses på brandstationen, men der var engang, hvor ”efterslukningen” godt kunne trække lidt ud, siger Erik Garfort.

Han er uddannet entreprenørmekaniker og blev i 1983 fuldtidsansat i en delt stilling mellem brandvæsnet og civilforsvaret. I 1986 blev han uddannet brandmester, og året efter gennemførte han uddannelsen som indsatsleder.

Med andre ord kan Erik Garfort om få år også fejre 40 års jubilæum som fuldtidsansat i det kommunale redningsberedskab.

- Jeg har ingen planer om at stoppe lige foreløbig. Så længe, jeg synes, det er sjovt, og jeg også fysisk kan være med, så bliver jeg ved, siger han.

På grund af coronarestriktioner er Erik Garforts jubilæumsfejring i Nordsjællands Brandvæsen udskudt på ubestemt tid.

Frem til 2024 vil ni brandvæsner indkøbe op til 45 funklende nye brandkøretøjer til en anslået værdi af næsten 120 millioner kroner.

I løbet af de næste tre år vil de ældre automobilsprøjter på Nordsjællands Brandvæsens fem brandstationer forventeligt være udskiftet til nye, moderne modeller.

Det sker som et led i et stort fælles udbud blandt ni kommunale brandvæsner, som formentlig er Danmarkshistoriens største udbud af brandkøretøjer.

Ud af de 45 nye brandkøretøjer, som udbuddet lyder på, forventer Nordsjællands Brandvæsen at indkøbe et brandkøretøj i 2022 og med option på yderligere fire køretøjer.

- Jeg er glad for, det er lykkedes at lave et samlet udbud af denne størrelse. I Nordsjællands Brandvæsen stod vi netop over for at skulle udskifte en del af vores ældre automobilsprøjter, og derfor har det været helt oplagt for os at deltage i dette udbud, siger Claus Larsen, der er operativ chef i Nordsjællands Brandvæsen.

I udbudsmaterialet er der lavet kravspecifikationer, som tager højde for de opgaver og udfordringer, beredskaberne vil stå overfor i fremtiden. Derudover er der indtænkt i udbuddet, at køretøjerne skal overholde nutidige arbejdsmiljøkrav og sikkerhedsstandarder.

Det er Østjyllands Brandvæsen, der har været den bærende kraft i arbejdet med at få udbuddet endeligt på plads. For de kommunale beredskaber er der flere fordele ved at gå sammen om et udbud af denne karakter, fortæller Claus Larsen.

- Der er ingen tvivl om, at så stort et udbud vil sikre os den absolut mest favorable pris på brandkøretøjerne. Samtidig vil et udbud af denne størrelse kunne tiltrække en bredere vifte af leverandører fra ind- og udland og dermed sikre, at vi får indkøbt de absolut bedste køretøjer.

Det er besluttet, at kvalitet og funktionalitet vægter 40 procent i udbuddet, arbejdsmiljø vil vægte 25 procent, og pris vil vægte 35 procent. Når tilbudsfristen udløber, er det forventningen, at brandvæsnerne udvælger fem leverandører til videre forhandling.

Foruden Nordsjællands Brandvæsen deltager Østjyllands Brandvæsen, Beredskab & Sikkerhed, Brand & Redning MidtVest, Midtjysk Brand og Redning, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskab Fyn, Beredskab 4K og Vejle Kommune i udbuddet.

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter