Ændring i betydningen af sirenevarsling

aug 16

Til orientering ændrer Beredskabsstyrelsen pr. 30. august 2017 i betydningen af sirenevarslingen i Danmark, så den fremover betyder:

  • Gå ind og søg information hos DR og TV 2 

Tidligere betød sirenevarslingen også, at borgerne skulle lukke for ’døre, vinduer og ventilationsanlæg’.

Der er flere årsager til, at betydningen af sirenesignalet opdateres. Hovedårsagen er, at budskabet bliver enklere og forhåbentlig nemmere at huske. Derudover har delen om ventilationsanlæggene givet anledning til forvirring i årenes løb.

Sirenerne kan anvendes i situationer, hvor der er akut livsfare for et større antal mennesker. Hvis sirenerne tages i brug, udsender myndighederne altid i umiddelbar forlængelse en beredskabsmeddelelse via bl.a. DR og TV 2 med information om, hvordan man skal forholde sig i den konkrete situation.

Læs mere om sirenevarsling her: http://brs.dk/beredskab/varsling/sirenevarsling/Pages/default.aspx

 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter