Status på afbrændingsforbuddet

jul 31

Afbrændingsforbuddet for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, som blev indført den 7. juni, gælder uændret. Weekenden gav lidt regn, men det fik ingen indvirkning på DMI's tørkeindeks.

Forbuddet gælder derfor stadig afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen.

Undtagelser for afbrændingsforbuddet

  • Anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på ikke-brændbart underlag.
  • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde.

Vi opfordrer til, at det sker under konstant opsyn og med egnede slukningsmidler i nærheden.

Ingen dispensationer

Der gives ikke dispensationer til overstående forbud.

Hvor længe varer afbrændingsforbuddet?

Nordsjællands Brandvæsen følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelsen af forbuddet vil blive informeret på vores hjemmeside, i pressen og på de fire kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 13339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys varmekilder m.v. Overtrædelsen af forbuddet kan staffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger

Nordsjællands Brandvæsen

Tlf.: 4580 3355 / E-mail: nsbv@nsbv.dk

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter