Status på afbrændingsforbuddet

aug 13

Der er stadig afbrændingsforbud på trods af masser af regn.

Dog ser vi positivt på en snarlig ophævelse af forbuddet, såfremt det fortsætter med at regne i de næste dage.

Det er derfor vigtigt, at man væbner sig med tålmodighed og følger det gældende forbud.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen.

Undtagelser for afbrændingsforbuddet

  • Anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på ikke-brændbart underlag.
  • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde (dog ikke ukrudtsbrændere).

Vi opfordrer til, at det sker under konstant opsyn og med egnede slukningsmidler i nærheden.

Ingen dispensationer

Der gives ikke dispensationer til overstående forbud.

Vi følger situationen tæt og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på vores hjemmeside, i pressen og på Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdals kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger:

Nordsjællands Brandvæsen

Tlf.: 4580 3355 / E-mail: nsbv@nsbv.dk

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter