Årsberetning 2018

jan 18

Beredskabsdirektørens forord

Med etableringen af det nye fælleskommunale § 60 selskab Nordsjællands Brandvæsen var det ejerkommunernes ambition at leve op til aftalen mellem Rege-ringen og Kommunernes Landsforening - at reducere antallet af beredskaber og indhente betydelige effektiviseringsgevinster.

Det blev starten på en lang rejse. En rejse hvor det skulle vise sig, at der var mere end blot bump på vejen. Forventningen var, både i først og andet forsøg, at serviceniveauet skulle fastholdes og effektiviseringerne indhentes. Der var udstukket pejlemærker, men ruten var ikke klart defineret og mange medarbejdere manglede grundlæggende forståelse for hvorfor.

Nu kan vi glæde os over, at det er lykkedes. Sammen har vi kæmpet for at få det til at lykkes. Vi har fundet nye veje, senest i form af ny lokalaftale for aflønning af deltidsansatte brandmænd. Det har ført os til målet. Serviceniveauet er fastholdt og de nødvendige effektiviseringer er gennemført.

Den økonomiske ramme var fra starten reduceret, så de løbende besparelser og den tilbageholdenhed, der skulle sikre, at økonomien hang sammen, har vi alle kunne mærke. Resultatet er et betydeligt efterslæb på nødvendige investeringer, materieludskiftninger m.m. Det kan og skal vi nu have rettet op på. Ny drejestige, udskiftning af sprøjte, nye brandhjelme er blot eksem-pler på, hvad vi kan glæde os til i 2019.

På serviceområdet har særligt etablering af nyt fælles hjælpemiddeldepot i Nærum og ny samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddelcentral i Fredensborg været vigtige milepæle.

Begge procesmæssigt ressourcekrævende opgaver, men ved god fælles indsats faldt det på plads. Jeg glæder mig, særligt på medarbejderes vegne, over at der er nu skabt ro og tryghed om rammer og vilkår.

Selvom forandringer og tilpasninger har fyldt rigtig meget, så har vi også haft fokus på, at forankre det vi er gode til og med arbejdspladsvurderingen som ud-gangspunkt, er der i hele organisationen blevet arbejdet med, at gøre en god arbejdsplads endnu bedre.

Jeg kan endnu en gang, med stor glæde, konstatere, at vi på professionel vis har "leveret varen". Alle har, på hver deres felt, arbejdet dedikeret og kompetent. I fællesskab har vi igen indfriet forventningerne. Der hersker tillid og tiltro til vores virksomhed.

Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og virksom-heder i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

God fornøjelse med læsningen.

Lars Rosenwanger

Beredskabsdirektør

Læs Årsberetning 2018 her

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter