Gode råd til afbrænding af sankthansbål

jun 19

Du må gerne afbrænde et bål til sankthans, når bare du overholder de almindelige forsigtighedsregler:

  • Hold afstand - undgå ild i nærheden af tørre planter eller andet, der kan brænde.
  • Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke.
  • Vær opmærksom på børn og dyr.
  • Vis hensyn - undgå, at røgen generer naboer og omgivelser.
  • Hold ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet.
  • Husk at have vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes.

Optænding af bål er mest sikkert, hvis du anvender papir, optændingsblokke el. lign. Hæld aldrig brandfarlig væske som benzin, sprit eller (bio) ethanol på et bål.

Læs flere gode råd om grill, bål og ukrudtsbrænder her

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter