Sirenerne testes onsdag klokken 12

maj 4

Når sirenerne hyler onsdag middag, skyldes det den årlige sirenetest og har intet at gøre med den nuværende situation med COVID-19.

Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj klokken 12.

Sirenerne bruges typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. Sirenevarslingen signalerer, at borgerne skal gå inden døre og søge yderligere information hos DR og TV 2.

- Vi bruger sirenerne til at advare borgere om, at der er fare på færde. Sirenerne er et effektivt værktøj, fordi det er så indgroet i borgerne, hvad lyden betyder, siger Claus Larsen, der er operativ chef i Nordsjællands Brandvæsen.

I lyset af den nuværende situation med COVID-19 understreger Claus Larsen, at sirenevarslingen onsdag middag intet har med Corona at gøre.

- På onsdag er der blot tale om en test. Der er ingen sammenhæng mellem lyden af sirenerne onsdag klokken 12 og den aktuelle situation med COVID-19.

Borgere skal ikke ringe 1-1-2 – hverken onsdag middag, når sirenerne testes, eller når sirenerne lyder for alvor.

- Det kan blokere for livsvigtige opkald. Man bør kun ringe 1-1-2, når man har akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi, siger Claus Larsen.

Under testen på onsdag vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
  • Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere cirka tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

Har man oplysninger om eller spørgsmål til sirenernes placering, funktion, dækning, lyd eller lignende, skal man kontakte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ikke beredskab eller politi.

sirenevarsling mellem banner

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter