Nordsjællands Brandvæsen deltager i Danmarkshistoriens største udbud af brandkøretøjer

feb 22

Frem til 2024 vil ni brandvæsner indkøbe op til 45 funklende nye brandkøretøjer til en anslået værdi af næsten 120 millioner kroner.

I løbet af de næste tre år vil de ældre automobilsprøjter på Nordsjællands Brandvæsens fem brandstationer forventeligt være udskiftet til nye, moderne modeller.

Det sker som et led i et stort fælles udbud blandt ni kommunale brandvæsner, som formentlig er Danmarkshistoriens største udbud af brandkøretøjer.

Ud af de 45 nye brandkøretøjer, som udbuddet lyder på, forventer Nordsjællands Brandvæsen at indkøbe et brandkøretøj i 2022 og med option på yderligere fire køretøjer.

- Jeg er glad for, det er lykkedes at lave et samlet udbud af denne størrelse. I Nordsjællands Brandvæsen stod vi netop over for at skulle udskifte en del af vores ældre automobilsprøjter, og derfor har det været helt oplagt for os at deltage i dette udbud, siger Claus Larsen, der er operativ chef i Nordsjællands Brandvæsen.

I udbudsmaterialet er der lavet kravspecifikationer, som tager højde for de opgaver og udfordringer, beredskaberne vil stå overfor i fremtiden. Derudover er der indtænkt i udbuddet, at køretøjerne skal overholde nutidige arbejdsmiljøkrav og sikkerhedsstandarder.

Det er Østjyllands Brandvæsen, der har været den bærende kraft i arbejdet med at få udbuddet endeligt på plads. For de kommunale beredskaber er der flere fordele ved at gå sammen om et udbud af denne karakter, fortæller Claus Larsen.

- Der er ingen tvivl om, at så stort et udbud vil sikre os den absolut mest favorable pris på brandkøretøjerne. Samtidig vil et udbud af denne størrelse kunne tiltrække en bredere vifte af leverandører fra ind- og udland og dermed sikre, at vi får indkøbt de absolut bedste køretøjer.

Det er besluttet, at kvalitet og funktionalitet vægter 40 procent i udbuddet, arbejdsmiljø vil vægte 25 procent, og pris vil vægte 35 procent. Når tilbudsfristen udløber, er det forventningen, at brandvæsnerne udvælger fem leverandører til videre forhandling.

Foruden Nordsjællands Brandvæsen deltager Østjyllands Brandvæsen, Beredskab & Sikkerhed, Brand & Redning MidtVest, Midtjysk Brand og Redning, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskab Fyn, Beredskab 4K og Vejle Kommune i udbuddet.

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter