Kraftig regn redder sankthansbålet – men vær stadig forsigtig, advarer Nordsjællands Brandvæsen

jun 21

Sankthansbålet så ud til at få svære betingelser i år ovenpå en lang periode med varmt og tørt vejr. Men det seneste døgns regnvejr har vendt op og ned på situationen.

I løbet af weekenden er brandfareindekset for Nordsjælland gået fra den ene yderlighed til den anden.

Fredag og lørdag var brandfareindekset helt oppe i det røde felt, men efter kraftige byger søndag og mandag er der ikke længere fare på færde.

Det fortæller myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen, Carsten Jensen.

- Inden weekenden overvejede vi, hvorvidt der skulle indføres afbrændingsforbud i vores område efter en lang periode med ekstremt varmt og tørt vejr. Men heldigvis blev vi reddet på målstregen af et gedigent regnvejr.

Regnvejret betyder dog ikke, at du kan lægge al sund fornuft på hylden, når du laver sankthansbålet. For selv om brandfaren er lav, er det stadig vigtigt at tænke sig godt om.

Placeringen af bålet er et af de vigtigste parametre for en brandsikker sankthans. Derfor anbefales det, at bålet placeres:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer

Sankthansbålet bør bygges op af tørt, rent træ. På sankthansaften er det undtagelsesvist tilladt at brænde haveaffald af, og derfor anbefales det at bruge kraftige grene suppleret med haveaffald som kvas og tyndere grene til bålet. På den måde får du et flot og stabilt bål, som ikke vælter under afbrænding.

Modsat er det ikke tilladt at bygge bålet op af byggematerialer og andet affald, advarer Carsten Jensen.

- Det kan give voldsomme røg- og lugtgener og være ubehageligt at opholde sig i nærheden, hvis man benytter trykimprægneret eller andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at bunker af grene og kviste kan være oplagte gemmesteder for dyr. Inden antænding bør du derfor sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i sankthansbålet.

Når sankthansbålet skal tændes, kan du med fordel bruge en ukrudtsbrænder eller en fakkel til at sætte ild til kvaset i bålets kerne. Du bør aldrig lade dig friste til at bruge benzin, sprit eller andre former for optændingsvæsker for at få gang i bålet.

- Det kan gå rigtig galt, hvis du bruger brandfarlige væsker til at tænde bål med. Benzin og diesel er højeksplosivt, brænder meget hurtigt og er umuligt at styre. Hav i stedet lidt tålmodighed med optændingen og sørg for, at træet er tørt, så ilden har nemmere ved at få fat, siger Carsten Jensen.

Det anbefales, at du altid har vand stående i nærheden af det tændte bål, så du kan reagere hurtigt, hvis ilden breder sig. Derudover er det en rigtig god idé også at have vand med til at slukke bålet, så du ikke skal sidde oppe den halve nat og vente på, at det brænder ud.

- Du skal føre passende opsyn med bålet, og det betyder, at du ikke må forlade bålet, før det er brændt ud, eller du har slukket det på anden vis. Derfor er det altid en god idé at have en vandkande eller en spand med vand i nærheden, så du kan slukke bålet, når sankthansfesten slutter, siger Carsten Jensen.

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i din kommune. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål på privat grund, forudsat at afstandsanvisninger m.v. kan overholdes.

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter