Ingen sammenhæng mellem onsdagens sirenetest og krigen i Ukraine

maj 4

Når sirenerne hyler onsdag middag, skyldes det den årlige sirenetest og har intet at gøre med krigen i Ukraine.

 Hver nat tester Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj klokken 12.

Sirenerne bruges typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. Sirenevarslingen signalerer, at borgerne skal gå inden døre og søge yderligere information hos DR og TV 2.

- Beredskabet bruger sirenerne til at advare borgere om, at der er fare på færde. Sirenerne er et effektivt værktøj, fordi det er så indgroet i borgerne, hvad lyden betyder, siger Carsten Jensen, der er myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen.

I år er det særlig relevant at informere om sirenetesten. Krigen i Ukraine giver nemlig bekymring hos såvel danskere som ukrainere og andre i Danmark.

- Beredskabet har en helt særlig forpligtelse til at informere om betydningen af sirenetesten i år, da nogen kunne få den tanke, at der er sammenhæng mellem lyden af sirenerne og den aktuelle situation mellem Ukraine og Rusland, siger Carsten Jensen.

- Derfor er det meget vigtigt for mig at understrege, at der blot er tale om en test på onsdag. Der er ingen sammenhæng mellem lyden af sirenerne onsdag klokken 12 og krigen i Ukraine.

Borgere skal ikke ringe 1-1-2 – hverken onsdag middag, når sirenerne testes, eller når sirenerne lyder for alvor.

- Det kan blokere for livsvigtige opkald. Man bør kun ringe 1-1-2, når man har akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi, siger Carsten Jensen.

Under testen på onsdag vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
  • Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere cirka tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

I år har Beredskabsstyrelsen fremstillet ekstra informationsmateriale om sirenetesten på blandt andet ukrainsk og russisk. Materialet kan findes her: https://www.brs.dk/da/borger/var-klar-nar-krisen-rammer/det-skal-du-gore-nar-du-horer-sirenerne/

Har man oplysninger om eller spørgsmål til sirenernes placering, funktion, dækning, lyd eller lignende, skal man kontakte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ikke beredskab eller politi.

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter