Mission, vision og værdier

Mission

Vi skal, med afsæt i gældende lovgivning, skabe sikkerhed og tryghed for borgere og virksomheder ved at forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker, katastrofer og utilsigtede hændelser.

Vi skal løse relevante serviceopgaver for vores ejerkommuner og andre offentlige virksomheder.

Vision

Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder.

Vi møder borgere, virksomheder og kunder med kompetente og veluddannede medarbejdere.

Vi leverer effektive, troværdige og fagligt velfunderede løsninger, med respekt og anerkendelse for borgerens, virksomhedens og kundens behov.

Værdier

Vi er anerkendende og tillidsskabende værdier

Det betyder, at vi har fokus på en åben, ærlig og dialogbaseret tilgang i vores måde at arbejde sammen på både internt i organisationen og eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Det betyder, at vi loyalt deler viden og udviser respekt og tillid i relation med andre.

Vi er en moderne, dynamisk og professionel virksomhed, som er synlig, og i relation til kvalitet og udvikling går foran i et samfund i stadig udvikling.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kvalificerede og motiverede medarbejdere.

Vi gør en forskel

Det betyder, at vi sætter en ære i at hjælpe andre. Det betyder, at vi sætter fagligheden højt og værner om medarbejderens stolthed og engagement.

Vi er ansvarsbevidste og prioriterer ordentlighed

Det betyder, at vi i forhold til vores kunder og borgere yder vores bedste og agerer omsorgsfuldt i forhold til opgaveløsningen.

Vi er nysgerrige og innovative

Det betyder, at vi hele tiden søger at være på forkant med udviklingen i forhold til den virkelighed og det samfund, som vi er en del af. Vi vil gerne udfordre de eksisterende rammer med henblik på at optimere vores ydelser.

Vi skaber tryghed for borgerne og vore medarbejdere

Det betyder, at vi i samarbejde med kommunerne aktivt bidrager til fundamentet, der skaber tryghed og omsorg for borgerne, og sikkerhed for virksomhederne. Vi bestræber os på at skabe en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved tryghed og sikkerhed for medarbejderne.

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Om os

Har du spørgsmål?

Please let us know your name.
Please let us know your message.
Invalid Input

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter