Selskabsform

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner har pr. 1. juni 2016 etableret et fælleskommunalt redningsberedskab under navnet Nordsjællands Brandvæsen. 

Nordsjællands Brandvæsen har til formål at varetage de deltagende kommuners opgaver i medfør af den til enhver tid gældende beredskabslov. 

Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. 

Beredskabet drives som et paragraf 60-selskab med en fælles beredskabskommission (bestyrelse). 

Den fælles Beredskabskommission består af 15 medlemmer: 

  • Den respektive borgmester fra hver af de fire kommuner – Fredensborg, Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner 
  • Politidirektøren fra Nordsjællands Politi 
  • To medlemmer valgt blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer i hver af de deltagende kommuner 
  • En medarbejderrepræsentant valgt af kommunalbestyrelserne efter indstilling fra medarbejderne
  • En repræsentant for det frivillige redningsberedskab valgt af og blandt de frivillige 

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Om os

Har du spørgsmål?

Please let us know your name.
Please let us know your message.
Invalid Input

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter