Service

Brand og redning

Nordsjællands Brandvæsen er ansvarlig for det daglige brand- og redningsberedskab i Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. 

Vi har fem brandstationer strategisk placeret, så det samlede område dækkes bedst muligt. Alle stationer er dækket af deltidsbrandfolk. 

Derudover råder beredskabet over en stærk frivilligenhed, 

Service og logistik

Nordsjællands Brandvæsen leverer en række serviceopgaver for beredskabets fire ejerkommuner - Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm og Allerød. 

Serviceopgaver:

  • Kørselstjeneste
  • Værksted
  • Hjælpemiddelcentral
  • Hjemmeplejebiler
  • Service af håndslukkere
  • Servicevagt
  • Kurser og uddannelse 

Vagtcentral

Den døgnbemandede vagtcentral varetager alarm- og nødkald.  

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Om os

Har du spørgsmål?

Please let us know your name.
Please let us know your message.
Invalid Input

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter