Midlertidig overnatning

Midlertidige overnatninger i lokaler, der ellers ikke er indrettet til overnatning, skal meddeles til den kommune, som overnatningen finder sted i, og ikke til brandvæsenet som tidligere. Meddelelse skal fremsendes senest to uger før første overnatning. Kravet er fastsat i bygningsreglementets §6h.

Vær opmærksom på, at følgende krav skal overholdes, jf. bygningsreglementets §152a:

Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, når det sikres at:

 • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
 • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 

Du kan finde driftsmæssige anvisninger for midlertidige overnatninger i kap. 7.3.11 i bygningsreglementets vejledning om brand. Det omfatter anvisninger vedrørende flugtveje, brandslukningsmateriel, instrukser, røgalarmer m.v. Hvis du skal udarbejde en belægningsplan kan du finde anvisninger til dette i bygningsreglementets bilag 11d til vejledning om brand.

Meddelelse til de kommuner, der ligger i Nordsjællands Brandvæsens område, kan sendes til:

Allerød Kommune: planogbyg@alleroed.dk

Fredensborg Kommune: byggesager@fredensborg.dk

Hørsholm Kommune: tek-post@horsholm.dk

Rudersdal Kommune: byplan@rudersdal.dk

Meddelelsen skal vedlægges følgende information og dokumentation:

 • Dato og længde for overnatningen.
 • Adressen for overnatningen.
 • Antal overnattende.
 • Kontaktperson under overnatningen.
 • Oplysning om, hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
 • En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning.
 • En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.

I en kortere overgangsperiode kan nedenstående formular fortsat anvendes. Oplysningerne videresendes til den relevante kommune.

 

Ansøg om midlertidig overnatning

Kommune
Du skal vælge en kommune!
Institutionens navn
Indtast institutionens navn!
Ansvarliges tlf. nr.
Indtast den ansvarliges tlf. nr.!
Mailadresse
Indtast en gyldig e-mailadresse!
Adresse for overnatningen
Adresse
Indtast adressen for overnatningsstedet!
Post nr.
Indtast overnatningsstedets postnummer!
By
Indtast overnatningsstedets by!
Tidspunkt
Indtast startdatoen for overnatningen!
Indtast slutdatoen for overnatningen!
Antal overnattende
Voksne
Indtast hvor mange voksne, der overnatter!
Børn
Indtast hvor mange børn, der overnatter.
Placering for overnatningen (f.eks. et bestemt område i bygningen)
Invalid Input
Ansøger er opmærksom på følgende forhold vedr. midlertidige overnatningslokaler

Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning.

Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.

Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger.
Belægningsplan (vedhæft fil)
Evt. bemærkninger
Invalid Input
Du skal acceptere vores vilkår og betingelser for at kunne indsende anmeldelsen!
Invalid Input
Når ansøgningen er afsendt, vil du blive viderestillet til din kvittering
Du kan også sende ansøgning pr. mail til forebyggelse@nsbv.dk eller som alm. post til:

Nordsjællands Brandvæsen
Kokkedal Industripark 14
2980 Kokkedal
Mærk brevet ”Midlertidig overnatning”

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om midlertidig overnatning

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter