Midlertidig overnatning

Midlertidige overnatninger i lokaler, der ellers ikke er indrettet til overnatning, skal meddeles til den kommune, som overnatningen finder sted i, og ikke til brandvæsenet som tidligere. Meddelelse skal fremsendes senest to uger før første overnatning. Kravet er fastsat i bygningsreglementets §6h.

Vær opmærksom på, at følgende krav skal overholdes, jf. bygningsreglementets §152a:

Midlertidig overnatning i bygningsafsnit, der ikke er indrettet i et bygningsafsnit i anvendelseskategori 5, kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af § 147, når det sikres at:

 • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
 • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 

Du kan finde driftsmæssige anvisninger for midlertidige overnatninger i kap. 7.3.11 i bygningsreglementets vejledning om brand. Det omfatter anvisninger vedrørende flugtveje, brandslukningsmateriel, instrukser, røgalarmer m.v. Hvis du skal udarbejde en belægningsplan kan du finde anvisninger til dette i bygningsreglementets bilag 11d til vejledning om brand.

Meddelelse om overnatning skal vedlægges følgende information og dokumentation:

 • Dato og længde for overnatningen.
 • Adressen for overnatningen.
 • Antal overnattende.
 • Kontaktperson under overnatningen.
 • Oplysning om, hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
 • En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning.
 • En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.

Indtil videre kan nedenstående formular fortsat anvendes. Oplysningerne videresendes til den relevante kommune.

 

Ansøg om midlertidig overnatning

Kommune
Du skal vælge en kommune!
Institutionens navn
Indtast institutionens navn!
Ansvarliges tlf. nr.
Indtast den ansvarliges tlf. nr.!
Mailadresse
Indtast en gyldig e-mailadresse!
Adresse for overnatningen
Adresse
Indtast adressen for overnatningsstedet!
Post nr.
Indtast overnatningsstedets postnummer!
By
Indtast overnatningsstedets by!
Tidspunkt
Indtast startdatoen for overnatningen!
Indtast slutdatoen for overnatningen!
Antal overnattende
Voksne
Indtast hvor mange voksne, der overnatter!
Børn
Indtast hvor mange børn, der overnatter.
Placering for overnatningen (f.eks. et bestemt område i bygningen)
Invalid Input
Driftsjournal (vedhæft fil)
Invalid Input
Belægningsplan (vedhæft fil)
Evt. bemærkninger
Invalid Input
Du skal acceptere vores vilkår og betingelser for at kunne indsende anmeldelsen!
Invalid Input
Når ansøgningen er afsendt, vil du blive viderestillet til din kvittering

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om midlertidig overnatning

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter