At være deltidsansat

Kernen i vores brandvæsen er de deltidsansatte brandmænd. Når alarmen går, forlader de deres hjem eller arbejde for at rykke ud til brande, hjælpe mennesker i nød og afhjælpe miljøkatastrofer. 

Vi søger lige nu deltidsbrandmænd m/k til Station Fredensborg, Station Nærum, Station Birkerød, Station Allerød og Station Hørsholm.

Hvem kan søge?

Nogen har det indtryk, at man helst skal være supermand for at være brandmand – det skal man ikke! Vi søger robuste personer, der kan se en udfordring i jobbet, og som har mulighed for at møde i dagtimerne og på hverdage. 

Forudsætningen er, at du kan møde på en af vores fem stationer inden for 5 minutter, når alarmen går.

Du bliver kollega med folk som Chris og Anders - se filmen

Mød også 35-årige Fie Mortensen, der er nyansat deltidsbrandmand på Station Fredensborg og i gang med sin brandmandsuddannelse:

 

Og 37-årige Nicolai Buschardt, der har været deltidsbrandmand de sidste 13 år:

 

Du kan læse, se og høre mere om at blive deltidsbrandmand på www.blivbrandmandnu.dk

Har du spørgsmål - eller vil du ansøge?

Beredskabsinspektør Per Larsen står klar til at hjælpe dig. Kontakt ham på pl@nsbv.dk eller 20 94 45 26.

FAQ - AT VÆRE DELTIDSANSAT

En grunduddannet brandmand har gennemført et 12 timers førstehjælpskursus og 74 timers Grunduddannelse Indsats. Kan deltage i indsatser (dog ikke som røgdykker). 

En funktionsuddannet brandmand har gennemført et 12 timers førstehjælpskursus, 74 timers Grunduddannelse Indsats og 174 timers Funktionsuddannelse Indsats. Kan deltage i indsatser (røgdykke).

En holdleder i redningsberedskabet er ansat og uddannet til at varetage den direkte ledelse af indsatspersonel i at slukke brand, foretage redning og håndtere akutte uheld med farlige stoffer. 

En nødbehandler har gennemgået en særlig uddannelse, der giver mulighed for at yde førstehjælp på højt niveau. Nødbehandlere er brandfolk, som enten indgår i den almindelige bemanding eller særlige nødbehandlerbiler.

En redningsdykkers primære opgave er at redde eller bjærge mennesker, dyr og værdier fra hav, sø, havn m.m. 

Er uddannet i redning og arbejde i højde. 

Instruktør/underviser i førstehjælp, brandbekæmpelse og redning. 

Certificeret dronepilot

Operativ bådfører ved indsatser med redningsbåd

*Nordsjællands Brandvæsen benytter primært deltidsmandskab og frivillige til operative opgaver. 

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Job

Har du spørgsmål?

Please let us know your name.
Please let us know your message.
Invalid Input

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter