Afbrænding / Brug af åben ild

Afbrænding af haveaffald 

Hvis du bor i byzonen eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen. 

I nogle kommuners landzoner er det tilladt at brænde haveaffald af fra 1. december til 1. marts. Du skal dog altid være opmærksom på vindretningen, for bålet må ikke genere dine naboer. 

Din kommune kan oplyse, om du bor i en landzone, og om det er tilladt at brænde haveaffald af, hvor du bor. 

Bål 

Følg altid din kommunes regler for åben ild og bål. På særligt indrettede pladser er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ.

Sankthansaften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald, såfremt afstandsanbefalinger m.v. kan overholdes.

På Naturstyrelsens hjemmeside finder du gode råd om, hvordan du tænder et godt bål, hvor det er tilladt, og hvordan du gør det sikkert:

www.naturstyrelsen.dk 

Afbrændingsforbud 

For at forebygge brande kan kommunen indføre et afbrændingsforbud. 

På sitet brandfare.dk kan du orientere dig om afbrændingsforbud og se det aktuelle brandfareindex.

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & vejledning
Borger

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder med gode råd om afbrænding og bål. 

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter