Nyheder

Når sirenerne hyler onsdag middag, skyldes det den årlige sirenetest og har intet at gøre med krigen i Ukraine.

 Hver nat tester Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj klokken 12.

Sirenerne bruges typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. Sirenevarslingen signalerer, at borgerne skal gå inden døre og søge yderligere information hos DR og TV 2.

- Beredskabet bruger sirenerne til at advare borgere om, at der er fare på færde. Sirenerne er et effektivt værktøj, fordi det er så indgroet i borgerne, hvad lyden betyder, siger Carsten Jensen, der er myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen.

I år er det særlig relevant at informere om sirenetesten. Krigen i Ukraine giver nemlig bekymring hos såvel danskere som ukrainere og andre i Danmark.

- Beredskabet har en helt særlig forpligtelse til at informere om betydningen af sirenetesten i år, da nogen kunne få den tanke, at der er sammenhæng mellem lyden af sirenerne og den aktuelle situation mellem Ukraine og Rusland, siger Carsten Jensen.

- Derfor er det meget vigtigt for mig at understrege, at der blot er tale om en test på onsdag. Der er ingen sammenhæng mellem lyden af sirenerne onsdag klokken 12 og krigen i Ukraine.

Borgere skal ikke ringe 1-1-2 – hverken onsdag middag, når sirenerne testes, eller når sirenerne lyder for alvor.

- Det kan blokere for livsvigtige opkald. Man bør kun ringe 1-1-2, når man har akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi, siger Carsten Jensen.

Under testen på onsdag vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
  • Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere cirka tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

I år har Beredskabsstyrelsen fremstillet ekstra informationsmateriale om sirenetesten på blandt andet ukrainsk og russisk. Materialet kan findes her: https://www.brs.dk/da/borger/var-klar-nar-krisen-rammer/det-skal-du-gore-nar-du-horer-sirenerne/

Har man oplysninger om eller spørgsmål til sirenernes placering, funktion, dækning, lyd eller lignende, skal man kontakte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ikke beredskab eller politi.

Onsdag fik medlemmerne af beredskabskommissionen i Nordsjællands Brandvæsen én på opleveren, da de som led i introduktionen til beredskabet kom med på udrykning.

Normalt er brandfolkene i Nordsjællands Brandvæsen uvidende om den hændelse, der venter dem, når alarmen går. Men da alarmen gik onsdag eftermiddag klokken 14.27, var hændelsesforløbet planlagt ned til mindste detalje.

Hændelsen var nemlig et led i introduktionsdagen for de lokalpolitikere, der sidder i beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen.

- Hvert fjerde år får vi ny beredskabskommission efter kommunalvalget, og derfor afholder vi en introduktionsdag for medlemmerne, så de får viden om beredskabet og de opgaver, vi løser. Det er første gang, vi har prøvet at kombinere introduktionsdagen med en stor øvelse, så jeg tror, vi er mange, der har været rigtig spændte på dagens forløb, siger Lars Rosenwanger, der er beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen.

Midt under et oplæg om brandvæsnets service- og logistikafdeling gik alarmen, og beredskabskommissionens introduktion til genanvendelse af hjælpemidler og kørsel af ældre og skolebørn blev afbrudt af den insisterende bippen fra indsatslederens pager, mens han løb gennem lokalet.

- Vores beredskab er en kompleks størrelse, som kan være svær at forstå for udenforstående. For hvordan forklarer man, hvilket apparat der går i gang, når alarmen går, til nogen, der aldrig har sat sine ben på en brandstation? Formålet med at tage beredskabskommissionen med på udrykning er at give dem et unikt indblik i, hvad der sker, når alarmen går, og hvordan vores myndighedsarbejde og serviceopgaver spiller sammen med det operative beredskab, siger Lars Rosenwanger.

Efter en kort gennemstilling til vagtcentralen, der kunne fortælle, at der var gået en automatisk brandalarm på en skole i Hørsholm, blev beredskabskommissionen kørt i bus til brandstationen i Hørsholm.

Her kunne de opleve en blandet skare af brandfolk, der var i gang med at trække i indsatstøjet – lige fra brandvæsnets dagberedskab, der er klar til at rykke ud med kort varsel i dagtimerne på alle hverdage til buschaufføren, der netop er hjemvendt fra en køretur, og deltidsbrandfolkene, som løber fra deres primære arbejde for at hjælpe til.

- Vi tilrettelagde udrykningen med en række stop undervejs, som gav os mulighed for at fortælle beredskabskommissionen mere indgående om blandt andet vagtcentralens arbejde, indsatslederens overvejelser, udfordringen med at rekruttere deltidsbrandfolk og synergien mellem vores serviceafdeling og det operative beredskab. På den måde blev det ikke alene en oplevelse at se brandfolkene i aktion, men det gav også politikerne en dybere forståelse af vores brandvæsen, siger Lars Rosenwanger.

Under brandfolkenes fremkørsel til skadestedet blev den automatiske brandalarm opgraderet, da en pædagog ringede 1-1-2 og meddelte, at der var brand i bygningen, og at flere børn var savnet. Undervejs kunne beredskabskommissionen følge radiokommunikationen mellem vagtcentralen og indsatslederen samt den tværsektorielle radiokommunikation mellem brandvæsen og politi.

Rammen om selve hændelsen var det gamle rådhus i Hørsholm, som i dagens anledning var blevet omdannet til skole. Den tomme bygning gav brandvæsnet gode betingelser for at vise beredskabskommissionen både røgdykning efter savnede personer og brandslukning. Beredskabets brandkadetter leverede en flot indsats som figuranter på stedet, og den medbragte røgkanon sørgede for, at hændelsen blev så realistisk som muligt.

- Det var et rigtig godt arrangement, som både var retvisende og realistisk i forhold til, hvor meget der skal koordineres på meget kort tid, når der sker en større hændelse. Der er ingen tvivl om, at det var meget nyttigt at være med for de nye kommissionsmedlemmer, der ikke kender gamet i forvejen, siger medlem af beredskabskommissionen, Jan Klit, der er valgt for Konservative i Hørsholm.

- Det var helt tydeligt, at der blev bundet en sløjfe mellem teori og praksis. Der var en rigtig god blanding af action og mulighed for fordybelse i nogle dilemmaer undervejs, som også har givet mig stof til eftertanke her bagefter, siger medlem af beredskabskommissionen, Kristian Tanderup, der er valgt for Venstre i Fredensborg.

Det lykkedes brandfolkene at hente de savnede børn ud af bygningen i god behold, og beredskabskommissionen fik en afsluttende status fra både brandvæsnets og politiets indsatsledere, inden de kunne vende snuden hjemad – nu bedre klædt på til opgaverne omkring beredskabet og en oplevelse rigere i bagagen.

Fakta om introduktionsdagen

Formålet med introduktionsdagen er at give beredskabskommissionens medlemmer grundlæggende viden og kendskab til Nordsjællands Brandvæsen og arbejdet i beredskabskommissionen med henblik på at skabe det bedst mulige udgangspunkt for den enkeltes arbejde og samarbejdet i beredskabskommissionen i perioden 2022-2025.

IMG 2602

34-årige Martin Petersen, der er deltidsbrandmand i Nordsjællands Brandvæsen, har startet en indsamling til fordel for Børnecancerfonden. I løbet af de næste otte måneder vil han samle penge ind til at støtte familier til kræftramte børn.

 Ligesom tusindvis af andre vil Martin Petersen fra Hørsholm løbe Copenhagen Half Marathon til september. Men hvor de fleste ifører sig behageligt og ventilerende løbetøj, vil han tilbagelægge distancen på 21,0975 kilometer i sin indsatsdragt.

Det gør han for at skabe opmærksomhed om Børnecancerfonden og det vigtige arbejde, fonden laver for kræftramte børn og deres familier. Den seneste tid har Martin Petersen nemlig stået på sidelinjen og set magtesløst til, mens en kammerats søn kæmper med kræft i hjernestammen.

- Det går lige i hjertet, når børn får kræft. Bastian er kun syv år gammel og kæmper med uhelbredelig sygdom. Det er frygteligt at tænke på, og jeg vil bare så gerne kunne gøre noget for familien, siger Martin Petersen.

Initiativet støttes af Nordsjællands Brandvæsen, der blandt andet stiller uniform til rådighed for Martin Petersen i forbindelse med Copenhagen Half Marathon. Samtidig har flere brandmandskolleger kontaktet Martin Petersen og ønsket at være med til at samle penge ind.

- Det er en del af brandvæsnets DNA at hjælpe til, hvor vi kan, og gøre en forskel for mennesker i nød. Derfor skulle der ikke meget betænkningstid til, da Martin henvendte sig og spurgte, om vi ville støtte op om indsamlingen og bidrage til at sætte fokus på den vigtige sag, han kæmper for, siger Claus Larsen, der er operativ chef i Nordsjællands Brandvæsen.

Bastian blev ramt af Ependymom sidste år. Ependymom er en sjælden type hjernetumor, som sidder i hjernehulrummene og kan sprede sig via væsken i hjernes hulrum til andre steder i centralnervesystemet. Det seneste år har derfor været særdeles hårdt for Bastian, der har gennemgået flere operationer og fået kemobehandling.

- Udsigterne for ham er desværre ikke gode, og lægernes dom er, at Bastian ikke får et voksent liv. Ingen børn fortjener sådan en skæbne. Men Bastian er en fighter, og han kommer endda i skole og hygger med sine kammerater. Det er så inspirerende at være vidne til, siger Martin Petersen.

For at kunne hjælpe Bastians familie og andre familier til kræftramte børn har Martin Petersen startet siden Brandmand for Børn på både Facebook og Instagram. Her fortæller han Bastians historie og opdaterer om sin træning frem mod september, hvor han skal løbe halvmaraton i sin indsatsdragt.

- Ideen til at løbe i indsatsdragt opstod, da jeg løb halvmaraton sidste år og på et tidspunkt overhalede en soldat, der løb i uniform. Jeg tænkte, at det var der nok en grund til, at han gjorde, og jeg synes, det var en god måde at skabe opmærksomhed om en vigtig sag, siger han.

Martin Petersens indsamling til fordel for Børnecancerfonden åbnede for få dage siden, og det er allerede lykkedes at samle 3.700 kroner ind. På forhånd har han besluttet, at pengene skal gå til Børnecancerfondens arbejde for at give børn med kræft og deres familier en bedre tid sammen.

- Jeg er rørt over, at det allerede er lykkedes at samle flere tusinde kroner ind, og jeg glæder mig til at se, hvad de næste måneder bringer. Jeg har flere ideer til aktiviteter og arrangementer, som forhåbentlig kan være med til at samle endnu flere penge ind til Børnecancerfonden, siger Martin Petersen.

Martin Petersens indsamling kan støttes her.

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter