Nyheder

I forlængelse af det netop afholdte kommunalvalg er der udnævnt en ny beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen.

Borgmester i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen, fortsætter som formand. Ny næstformand bliver den nyvalgte borgmester i Allerød Kommune, Karsten Längerich.

Du kan se den fulde liste med beredskabskommissionens medlemmer her

Beredskabskommisionen er nedsat i henhold til Beredskabslovens § 10, som foreskriver, at kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opagevr vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne.

Læs samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen her

Beredskabskommissionen skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politikdirektøren.

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner.

Så er Nordsjællands Brandvæsens "Årsberetning 2017" klar. Efter et turbulent 2016 med fokus på de overordnede rammer for Nordsjællands Brandvæsen, har 2017 været året, hvor der var tid til konsolidering og til at få de mange nye tiltag og ændringer ført ud i livet og til at fungere efter hensigten.

Det har været et begivenhedsrigt 2017, hvor der har været nok at tage fat på.

Således byder " Årsberetning 2017" på masser af læseværdige eksempler på det meget forskelligartede arbejde med konsolidering og daglig drift af Nordsjællands Brandvæsen.

God fornøjelse med læsningen.

Årsberetning 2017 (online)

Nordsjællands Brandvæsen udbyder opgave om levering af et ERP- og Lønsystem

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Den primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, bygninger og miljøet ved ulykker og katastrofer. Derudover løses en række andre opgaver i form af bl.a. hjælpemiddelcentraler, vagtcentral, servicevagt, kørselsafdeling og uddannelses- og kursusvirksomhed.

Nordsjællands Brandvæsen udbyder nu opgaven om leveringaf et ERP- og Lønsystem- Tilbud herpå skal afgives senest den 1. februar 2018.

Interesserede i udbuddet kan anmode om at få leveret udbudsmateriale ved at sende en mail til ip@herbertnathan.com. Udbudsmaterialet vil blive tilsendt fra uge 50/2017.

 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter