Nyheder

Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra onsdag den 15. august 2018.

Afbrændingsforbuddet har været gældende for:

  • Allerød Kommune
  • Fredensborg Kommune
  • Hørsholm Kommune
  • Rudersdal Kommune

Har du spørgsmål, kan du kontakte Nordsjællands Brandvæsen på tlf.: 45 80 33 55 eller på mail nsbv@nsbv.dk

Der er stadig afbrændingsforbud på trods af masser af regn.

Dog ser vi positivt på en snarlig ophævelse af forbuddet, såfremt det fortsætter med at regne i de næste dage.

Det er derfor vigtigt, at man væbner sig med tålmodighed og følger det gældende forbud.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen.

Undtagelser for afbrændingsforbuddet

  • Anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på ikke-brændbart underlag.
  • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde (dog ikke ukrudtsbrændere).

Vi opfordrer til, at det sker under konstant opsyn og med egnede slukningsmidler i nærheden.

Ingen dispensationer

Der gives ikke dispensationer til overstående forbud.

Vi følger situationen tæt og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på vores hjemmeside, i pressen og på Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdals kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger:

Nordsjællands Brandvæsen

Tlf.: 4580 3355 / E-mail: nsbv@nsbv.dk

Afbrændingsforbuddet for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, som blev indført den 7. juni, gælder uændret. Weekenden gav lidt regn, men det fik ingen indvirkning på DMI's tørkeindeks.

Forbuddet gælder derfor stadig afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen.

Undtagelser for afbrændingsforbuddet

  • Anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på ikke-brændbart underlag.
  • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde.

Vi opfordrer til, at det sker under konstant opsyn og med egnede slukningsmidler i nærheden.

Ingen dispensationer

Der gives ikke dispensationer til overstående forbud.

Hvor længe varer afbrændingsforbuddet?

Nordsjællands Brandvæsen følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelsen af forbuddet vil blive informeret på vores hjemmeside, i pressen og på de fire kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 13339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys varmekilder m.v. Overtrædelsen af forbuddet kan staffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger

Nordsjællands Brandvæsen

Tlf.: 4580 3355 / E-mail: nsbv@nsbv.dk

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter