Nyheder

Nordjællands Brandvæsen søger brandfolk på deltid til brandstationen i Birkerød.

Hvem kan søge?

Nogle har det indtryk, at man helst skal være supermand for at være brandmand - det skal man ikke! Men vi søger robuste personer, der kan se en udfordring i jobbet, og som har mulighed for at møde i dagtimerne og på hverdage.

For at blive deltidsbrandmand/kvinde hos Nordsjællands Brandvæsen kræver det en acceptabel lægeattest og en ren straffeattest.

Og så skal du bo eller arbejde så tæt som muligt på brandstationen i Birkerød - maks. 4-5 minutters kørsel i bil til stationen.

Station Birkerød, Birkerød Kongevej 160, 3460 Birkerød.

Hvordan søger jeg?

Kontakt beredskabsinspektør Per Larsen på mail: pl@nsbv.dk

Du kan læse, se og høre mere her

 

Til orientering ændrer Beredskabsstyrelsen pr. 30. august 2017 i betydningen af sirenevarslingen i Danmark, så den fremover betyder:

  • Gå ind og søg information hos DR og TV 2 

Tidligere betød sirenevarslingen også, at borgerne skulle lukke for ’døre, vinduer og ventilationsanlæg’.

Der er flere årsager til, at betydningen af sirenesignalet opdateres. Hovedårsagen er, at budskabet bliver enklere og forhåbentlig nemmere at huske. Derudover har delen om ventilationsanlæggene givet anledning til forvirring i årenes løb.

Sirenerne kan anvendes i situationer, hvor der er akut livsfare for et større antal mennesker. Hvis sirenerne tages i brug, udsender myndighederne altid i umiddelbar forlængelse en beredskabsmeddelelse via bl.a. DR og TV 2 med information om, hvordan man skal forholde sig i den konkrete situation.

Læs mere om sirenevarsling her: http://brs.dk/beredskab/varsling/sirenevarsling/Pages/default.aspx

 

I maj måned tog Nordsjællands Brandvæsen det utraditionelle skridt at gå i lokalpressen for at efterlyse nye medarbejdere til at styrke deltidsbemandingen på beredskabets fem brandstationer.

Det viste sig at være en enkel, men meget effektiv måde at tiltrække nye kollegaer på.

”Vi har på kort tid modtaget over 20 kvalificerede henvendelser, så vi er ganske overvældede over den store interesse,” siger beredskabsinspektør Per Larsen fra Nordsjællands Brandvæsen og fortsætter:

”Det er opløftende at mærke den store opbakning, som findes i lokalsamfundet for beredskabet, og så er vi taknemmelige for det gode samarbejde med pressen.”

Nu skal de nye uddannes

Næste skridt er at uddanne de udvalgte kandidater, der ikke allerede er brandmandsuddannet, så de kan indgå i den daglige vagt.

En brandmandsuddannelse strækker sig sammenlagt over 234 timers undervisning, fordelt mellem 12 timers udvidet førstehjælpskursus, 74 timers grundkursus og endeligt 148 timers funktionsuddannelse indsats over to forløb på i alt fire uger. Hele uddannelsen er med løn.

Tilslutningen har været så stor, at Nordsjællands Brandvæsen i øjeblikket arbejder på at samle et helt hold, som tager uddannelsen sammen.

”Det vil styrke sammenholdet, når man træner sammen med sine kommende kollegaer,” siger Per Larsen.

Stadig plads til flere

Selv med den store tilslutning er der stadig plads til flere hos Nordsjællands Brandvæsen, der især har brug for brandmænd, som kan dække én bestemt type vagter.

”Vi kan altid bruge gode brandfolk, særligt hvis man har mulighed for at møde i dagtimerne på hverdage,” siger Per Larsen og opfordrer interesserede til at rette henvendelse til beredskabet.

For at blive brandmand i Nordsjællands Brandvæsen er det et krav, at man ikke har mere end 4-5 minutters kørsel i bil til brandstationen fra hovedarbejdsplads og eller fra bopæl.

Nordsjællands Brandvæsen har brandstationer i Allerød, Birkerød, Fredensborg, Hørsholm og Nærum.

En deltidsbrandmand i Nordsjællands Brandvæsen tjener i gennemsnit omkring 30.000 kroner om året før skat, afhængigt af antallet af udkald og vagter.

Er du vores næste brandmand? Læs mere

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter