Nyheder

Frem til 2024 vil ni brandvæsner indkøbe op til 45 funklende nye brandkøretøjer til en anslået værdi af næsten 120 millioner kroner.

I løbet af de næste tre år vil de ældre automobilsprøjter på Nordsjællands Brandvæsens fem brandstationer forventeligt være udskiftet til nye, moderne modeller.

Det sker som et led i et stort fælles udbud blandt ni kommunale brandvæsner, som formentlig er Danmarkshistoriens største udbud af brandkøretøjer.

Ud af de 45 nye brandkøretøjer, som udbuddet lyder på, forventer Nordsjællands Brandvæsen at indkøbe et brandkøretøj i 2022 og med option på yderligere fire køretøjer.

- Jeg er glad for, det er lykkedes at lave et samlet udbud af denne størrelse. I Nordsjællands Brandvæsen stod vi netop over for at skulle udskifte en del af vores ældre automobilsprøjter, og derfor har det været helt oplagt for os at deltage i dette udbud, siger Claus Larsen, der er operativ chef i Nordsjællands Brandvæsen.

I udbudsmaterialet er der lavet kravspecifikationer, som tager højde for de opgaver og udfordringer, beredskaberne vil stå overfor i fremtiden. Derudover er der indtænkt i udbuddet, at køretøjerne skal overholde nutidige arbejdsmiljøkrav og sikkerhedsstandarder.

Det er Østjyllands Brandvæsen, der har været den bærende kraft i arbejdet med at få udbuddet endeligt på plads. For de kommunale beredskaber er der flere fordele ved at gå sammen om et udbud af denne karakter, fortæller Claus Larsen.

- Der er ingen tvivl om, at så stort et udbud vil sikre os den absolut mest favorable pris på brandkøretøjerne. Samtidig vil et udbud af denne størrelse kunne tiltrække en bredere vifte af leverandører fra ind- og udland og dermed sikre, at vi får indkøbt de absolut bedste køretøjer.

Det er besluttet, at kvalitet og funktionalitet vægter 40 procent i udbuddet, arbejdsmiljø vil vægte 25 procent, og pris vil vægte 35 procent. Når tilbudsfristen udløber, er det forventningen, at brandvæsnerne udvælger fem leverandører til videre forhandling.

Foruden Nordsjællands Brandvæsen deltager Østjyllands Brandvæsen, Beredskab & Sikkerhed, Brand & Redning MidtVest, Midtjysk Brand og Redning, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskab Fyn, Beredskab 4K og Vejle Kommune i udbuddet.

Tidligt torsdag morgen kunne en brand på Plejecenter Mergeltoften i Nivå have kostet en beboer livet. Men med en resolut indsats fra plejehjemspersonalet lykkedes det at få beboeren reddet ud i tide.

Torsdag morgen klokken 04.45 blev Nordsjællands Brandvæsen kaldt til melding om ABA (automatisk brandalarm) på Plejecenter Mergeltoften i Nivå.

Det viste sig, at der var gået ild i en beboers seng. Plejehjemspersonalet handlede resolut og fik iværksat brandslukning med slangevinde og reddet beboeren ud af lejligheden. Da brandvæsnet ankom, stod der ligeledes personale klar til at vise mandskabet vej til boligen.

- Fra vores side skal der lyde stor ros og anerkendelse til plejepersonalet, der var på arbejde, da branden opstod. En hurtig indsats er altafgørende i situationer som denne, hvor få sekunder kan være forskel på liv og død, siger Claus Larsen, der er operativ chef hos Nordsjællands Brandvæsen.

Ved brandvæsnets ankomst rekvirerede indsatslederen en ambulance til beboeren, som blev kørt til observation på hospitalet, og brandfolkene begyndte udluftning efter branden.

- Personalet på plejecentret ydede en forbilledlig indsats. Der er ingen tvivl om, at det meget vel kunne være endt fatalt, hvis plejepersonalet ikke havde reageret så hurtigt og flot, som de gjorde, siger Claus Larsen.

Nordsjællands Brandvæsen arbejder tæt sammen med institutionerne i ejerkommunerne for netop at sikre, at personalet har gode forudsætninger for at kunne håndtere situationer som den, der opstod på Plejecenter Mergeltoften torsdag morgen. Det sker blandt andet gennem kurser i elementær brandbekæmpelse og rådgivning under brandsyn.

- Som borgmester i Fredensborg Kommune er jeg fuld af beundring over den handlekraft, som personalet på plejecentret udviste. Det, der skete i morges, understreger i den grad, hvor vigtigt det er, at vores plejepersonale er klædt på til at kunne reagere hurtigt, hvis der opstår brand, siger Thomas Lykke Pedersen, der er formand for beredskabskommissionen i Nordsjællands Brandvæsen og borgmester i Fredensborg Kommune.

- Samtidig er personalets flotte indsats et godt eksempel på værdien af det forebyggende arbejde, vi laver i brandvæsnet. Vores brandvæsen hjælper ikke kun borgerne, når vi kører til udrykning – der bliver også leveret et flot stykke forebyggende arbejde, som gør en reel forskel, når det virkelig gælder.

2020 blev et meget anderledes år, end vi havde forventet. I vores årsberetning for 2020 kan du blandt andet læse, hvordan COVID-19 påvirkede os i brandvæsnet - på godt og ondt. 

Selv om 2020 blev et år, hvor vi havde stort fokus på at sikre driften, blev der også plads til nye initiativer og udvikling på flere områder. I vores årsberetning har vi samlet et potpourri af de vigtigste historier fra året, der gik.

Læs årsberetningen her.

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter